استخاره سوره شعراء آیه ۴۰

جواب استخاره صفحه ۳۶۹

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی: بسیار بد است فریب و نیرنگ در کار است حتما ترک شود.
  • نتیجه ازدواج: چیزی از شما مخفی مانده است که اگر بدانید هرگز این کار را نخواهید کرد حتما ترک کنید.
  • نتیجه معامله: به افراد مکار و حیله گری بر خواهید خورد بشدت متضرر می شوید ترک کنید.
  • سوره: شعراء
  • آیه: 40

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره شعراء آیه ۴۰

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ


ترجمه: باشد که ما هم اگر ساحران غالب شدند از آنان پیروی کنیم.