استخاره سوره شعراء آیه ۱۸۴

جواب استخاره صفحه ۳۷۵

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است دچار چه کنم خواهید شد ترک شود.
  • نتیجه ازدواج: اصلا از نظر طبع و رفتار بهم نمی خورید و دچار مشکلات فراوانی خواهید شدترک شود.
  • نتیجه معامله: دچار افرادی خواهید شد که بهیچ وجه صراطی مستقیم نیستند ترک شود.
  • سوره: شعراء
  • آیه: 184

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره شعراء آیه ۱۸۴

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ


ترجمه: و از خدایی که شما و کفر پیشگان پیشین را آفریده بترسید (و خلاف امر او مکنید).