استخاره سوره اسراء آیه ۱۰۵

جواب استخاره صفحه ۲۹۳

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: حتما انجام بده
  • نتیجه کلی: بسیار خوب است باعث خیر دنیوی و اخروی شما خواهد بود با توکل به خدا اقدام کنید.
  • نتیجه ازدواج: مورد بسیار مناسبی است از مشکلات نهراسید پیشرفتهای دنیوی و اخروی دارد.
  • نتیجه معامله: سود خوبی خواهید برد با توکل بخدا اقدام کنید.
  • سوره: اسراء
  • آیه: 105

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره اسراء آیه ۱۰۵

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا


ترجمه: و ما این آیات (قرآن عظیم) را به حق فرستادیم و به حق و راستی هم نازل شد، و نفرستادیم تو را جز برای آنکه بشارت دهی و بترسانی.