استخاره سوره اسراء آیه ۲۸

جواب استخاره صفحه ۲۸۵

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام بده
  • نتیجه کلی: خوب است بعضی اوقات جزئیات یک امر مهمتر است سعی کن با دقت انجام بدهی تا موفق شوی.
  • نتیجه ازدواج: مطالب بالا را در نظر داشته باش و با توکل بخدا اقدام کن گفتار خوب و زبان شیرین تلخی بعضی مسائل را از بین می برد.
  • نتیجه معامله: با تامل و دقت کامل انجام بده تا موفق شوی.
  • سوره: اسراء
  • آیه: 28

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره اسراء آیه ۲۸

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا


ترجمه: و چنانچه از ارحام و فقیران ذوی الحقوق مذکور چون فعلا نادار هستی ولی در آتیه به لطف خدا میدواری اکنون اعراض کرده و توجه به حقوقشان نتوانی کرد باز گفتار خوش به آنان بگو.