استخاره سوره اسراء آیه ۵۰

جواب استخاره صفحه ۲۸۷

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • تیجه استخاره: هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی: بسیاربد است بهیچ وجه انجام ندهید که جز ضرر و پشیمانی عایدتان نخواهد شد.
  • نتیجه ازدواج: بسیار بد است بهیچ وجه انجام ندهید که بشدت پشیمان خواهید شد.
  • نتیجه معامله: بسیار بد است فریب خواهید خورد و ضرر فراوانی خواهید کرد.
  • سوره: اسراء
  • آیه: 50

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره اسراء آیه ۵۰

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا


ترجمه: بگو که شما سنگ باشید یا آهن.