استخاره سوره اسراء آیه ۸

جواب استخاره صفحه ۲۸۳

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی: بسیار بد است دچار مشکلات زیادی خواهید شد بهیچ وجه انجام ندهید.
  • نتیجه ازدواج: مشکلات زیادی گریبانگیر شما خواهد شد حتما ترک شود و الا زندگی بسیار سخت و بدی خواهید داشت.
  • نتیجه معامله: زحمت زیاد و در آخر هم زیان و ضرر – انجام ندهید که سخت پشیمان خواهید شد .
  • سوره: اسراء
  • آیه: 8

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره اسراء آیه ۸

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا


ترجمه: امید است خدا به شما (اگر توبه کرده و صالح شوید) باز مهربان گردد و اگر (به عصیان و ستمگری) برگردید ما هم (به عقوبت و مجازات شما) بازمی‌گردیم و جهنم را زندان کافران قرار داده‌ایم.