استخاره سوره اسراء آیه ۸۷

جواب استخاره صفحه ۲۹۱

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: حتما انجام بده
  • نتیجه کلی: بسیار خوب است خیر دنیوی و اخروی دارد انجام دهید.
  • نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است با توکل بخدا اقدام کنید انشاء… عاقبت بخیر خواهید شد.
  • نتیجه معامله: سود خوبی در انتظار شما است با توکل بخدا اقدام کنید.
  • سوره: اسراء
  • آیه: 87

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره اسراء آیه ۸۷

إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا


ترجمه: مگر رحمت و لطف پروردگار (از تو مدد کند) که فضل (و رحمت) او بر تو بزرگ و بسیار است.