استخاره سوره اسراء آیه ۶۷

جواب استخاره صفحه ۲۸۹

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است شما را پلکان ترقی خودشان خواهند کرد و در آخر بشما پشت می کنند انجام ندهید.
  • نتیجه ازدواج: گول ظاهر را نخورید با افراد نا سپاس و نمک نشناسی روبرو خواهید شد حتما ترک شود.
  • نتیجه معامله: شما را فریب خواهند داد و ضرر زیادی را بشما تحمیل خواهند کرد ترک شود.
  • سوره: اسراء
  • آیه: 67

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره اسراء آیه ۶۷

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا


ترجمه: و چون در دریا به شما خوف و خطری رسد در آن حال به جز خدا همه آنهایی که به خدایی می‌خوانید از یاد شما بروند، و آن‌گاه که خدا شما را به ساحل سلامت رسانید باز از خدا روی می‌گردانید، و انسان بسیار کفر کیش و ناسپاس است.