لانه روباه ممکن است در زیر زمین، غار، میان صخره ها یا حفره های درون کنده درختان قرار داشته باشد.

  لانه روباه

بعضی از روباه های قرمز لانه های شان را خودشان درست می کنند ولی بیشتر آن ها سوراخ هایی را که حیوانات دیگر حفر کرده اند به عنوان مخفی گاه و لانه خود انتخاب می کنند.

طول یک لانه زیر زمینی می تواند در حدود ۲۳ متر باشد و این لانه دارای جندین مدخل است. مدخل اصلی به چندین گودال منشعب می شود که روباه ها از آنها به عنوان لانه و محل ذخیره غذا استفاده می کنند. روباه ها پس از جفت گیری در لانه های شان مستقر می شوند.

روباه حیوانی است با دم پشمالو و پوزه ای دراز که باهوش ترین عضو گروه سگ سانان خوانده می شود. روباه ها به سه گروه اصلی قطبی، خاکستری و قرمز یافت می شوند. روباه ها شکارچیان زبده و چابکی هستند. روباه قرمز می تواند به راحتی خرگوش در حال فرار را بگیرد و به آرامی به طرف یک پرنده حرکت کند، خیز بردارد و آن را شکار نماید.


نظر خود را بیان کنید