در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب میشود

چه زمانی و در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب میشود؟

غسل جنابت زمانی بر زن واجب می‌شود که رابطه جنسی داشته و بر اثر تحریک و رسیدن به اوج لذت جنسی خروج منی اتفاق افتاده است.

با این حال اگر زن به جز انجام نزدیکی و دخلول، تنها بر اثر تحریک‌های جنسی، نوازش، بوسه و … به اندازه‌ای تحریک شود که به اوج لذت جنسی برسد و در همان حال مایعی از او خارج شود، جنب شده است. اگر این فرد به اوج لذت نرسد اما مایع خارج شود، یا اگر به اوج لذت برسد و مایع خارجی نشود، و یا شک کند که مایعی از او خارج شده است یا نه، جنب محسوب نمی‌شود و غسل لازم نیست.

اگر زن مطمئن باشد از او منی خارج شده است، جنب می‌شود. پس چنانچه یقین نکند، جنب نیست و غسل بر او واجب نمی‌باشد. پس در شرایطی که زن بر اثر تحریک جنسی دچار شهوت و لذت شده و در آن حال مایع از او خارج می‌شود، از آنجاییکه به اوج لذت جنسی نرسیده است، جنب نیست. آن رطوبت خارج  شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمی‌کند.

همچنین بخوانید: نماز حرز امام جواد برای ازدواج و دفع سحر

اوج لذت جنسی چیست؟

اوج لذت جنسی حالتی است که انسان بر اثر لذت زیاد ناشی از تحریک جنسی از خود بی خود می‌شود. در این حالت منی بیرون می‌ریزد و شخص احساس ارضا و تخلیه شدن می‌کند. پس از آن حالت شهوت تمام شده و بدن احساس سستی و ضعف می‌کند.

غسل جنابت واجب بر زن

چه زمانی غسل جنابت بر زن واجب است آیت الله خامنه‌ای

زن به جز موارد نزدیکی و دخول، چنانچه در نتیجه تحریک جنسی به اوج لذت جنسی برسد، و مایع منی از او خارج شود، جنب شده است. اگر به اوج لذت نرسد و مایعی از او خارج شود یا به اوج لذت برسد و مایعی خارج نشود یا دچار شک باشد که شده یا نه، غسل جنابت بر او واجب نیست.

همچنین بخوانید: نماز استغفار برای حاجت

در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب است آیت الله مکارم شیرازی

طبق نظر آیت الله مکار شیرازی زن به دو طریق جنب می شود و هر زمان جنب شود غسل جنابت بر وی واجب می‌شود.

  • بوسیله وارد شدن آلت تناسلی مرد به جلو یا عقب زن که اگر به مقدار ختنه گاه یا بیشتر داخل شود زن و مرد هردو جنب می شوند حتی اگر منی خارج نشود.
  • خارج شدن مایع منی در اوج لذت جنسی. اگر زن بر اثر تحریک جنسی به آن میزان تحریک شود که به اوج لذت جنسی برسد، و در آن شرایط از او مایعی خارج شود، جنب شده است و آن مایع نجس محسوب می‌شود پس باید غسل جنابت کند.

چنانچه به اوج لذت نرسد و با این حال مایع از او خارج شود و یا به اوج لذت برسد و مایع از وی خارج نشود، نیازی به غسل نیست. به عبارت دیگر اگر زن به خارج شدن مایع در هنگام اوج لذت جنسی یقین داشته باشد جنب است و اگر یقین پیدا نکند، جنب محسوب نمی شود و نیازی به غسل واجب نیست.

پس هنگامیکه زن در نتیجه تحریک شهوانی لذتی می‌برد و رطوبتی از وی خارج می‌شود، از آنجاییکه به اوج شهوت خود نرسیده است جنب محسوب نمی‌شود و رطوبت خارج شده نیز پاک می‌باشد و وضو و غسل او نیز باطل نمی‌شود.

همچنین بخوانید: نماز شب ساده چگونه خوانده می شود

سخن آخر

در این مطلب شرح دادیم که چه زمانی و در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود. تا اینجا دریافتیم که ترشحاتی که با میزان کمی از شهوت و لذت از بدن خارج می‌شوند پاک است و نیاز به غسل واجب نیست. اما مایع خارج شده از بدن که همراه با ارگاسم باشد، حکم منی را دارد و غسل جنابت بر شخص واجب خواهد شد. در پایان چنانچه یقین داشتید که مایع خارج شده از بدن منی است و نجس می‌باشد، غسل جنابت بر او واجب می‌شود.


نظر خود را بیان کنید