تعبیر خواب حرف ج

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف ج

لیست تعبیر خواب ج بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ج

خواب هایی که با حرف اول جیم شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف ج

جواهرات jewelry
جواهرات

همانطور که می‌دانید جواهرات به خاطر قیمت بالا، ارزش زیبایی شناسی آن و حالت خوبی که دارند مورد استفاده قرار…

تعبیر خواب dreams
جهیزیه

جهیزیه که در زبان محاوره جهاز می گوییم آبروی ماست و کوششی که برای حفظ آبروی خویش در جامعه به…

تعبیر دیدن جسد حیوانات مرده
حیوان مرده

اگر در خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است بدانیم که جسد به کدامین حیوان متعلق است. اگر خواب گنگ…

جو Barley
جو

جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است. چنان چه در خواب ببینید جو دارید، به…

تعبیر خواب dreams
جماع کردن

جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری…

تعبیر خواب dreams
جهنم

کلیه معبران دیدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدی کردار و آینده…

مرگ dead
جسد

دیدن  جسد در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که درشما مرده. یا ممکن است به این معنی باشد که…

جنین Fetus
جنین

جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا اصلا نمی بینند. معمولا زنان…

جوجه
مرغ و جوجه

مرغ و جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که…

جفت Pair
جفت

دیدن جفت برای زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تعابیر متغایر دارد. معمولا مردان در خواب نمی…

جاسیگاری Ashtrays
جاسیگاری

جایی دیگر در مورد کلیه وسایل و ابزار تدخین و همچنین تعبیر کشیدن سیگار نوشتم. زیر سیگاری هم از ابزار…

جوانسازی پوست در خانه
جوش صورت

جوش صورت در خواب نشان دهنده نقصی در شخصیت فرد، نگرانی شما درباره ظاهرتان از دید دیگران و یا حس…

جالیز
جالیز

جالیز یا پالیز به کشتزاری گفته می‌شود که محصولاتی از رده صیفیجات مانند خربزه و هندوانه و خیار در آن…

جانماز prayer-mats
جانماز

موقعي که ما از جا نماز استفاده مي کنيم که در محضر خداوند تبارک و تعالي هستيم و اين از…

جت jet
جت

جت در خواب هاي ما حادثه اي است که با سرعت زياد و باور نکردني اتفاق مي افتد يا اثر…

جرقه spark
جرقه

ديدن جرقه در خواب خوب است مشروط بر اينکه تند و شديد نباشد. يک وقت هست که در خواب مي…

جریمه reprimand
جریمه

اگر در خواب ببينيد که جريمه شده ايد پاداش مي گيريد يا خبري خوش و سرور انگيز دريافت مي کنيد.…

Rattle جغجغه
جغجغه

جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است. اگر در خواب ببينيد که جغجغه اي در دست داريد که خودتان…

جگر liver
جگر

از رسول خدا صلي الله اليه و آله و سلم روايت شده که فرموده اند (اولادنا کابکادنا) يعني فرزندان ما…

دشت جلگه plain
جلگه

جلگه یا دشت ؛ مشاهده دشت در خواب مجموع حوادثي را شامل مي شود که پيش مي آيد و بستگي…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو