تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب حرف ت,لیست تعابیر خواب با حرف اول ت

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ت

خواب هایی که با حرف اول ت شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ت

ترخون Tarragon
ترخون

ترخون از سبزيهاي خوردني است و طعم تند دارد و همراه نعنا به بازار عرضه مي شود. ترخون پيام آور…

ترس fear
ترس

ترس در خواب هاي ما شادي و خبر خوش است. اگر در خواب ترسيديد و يکه خورديد خوشحال مي شويد…

ترشی Torshi
ترشی

ديدن ترشي ها در خواب خوب نيست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشي در خواب غم…

ترمز car-brake
ترمز

ترمز را در خواب بدون اتومبيل نمي توان ديد. چنانچه در خواب ببينيم سوار اتومبيلي هستيم که ترمز آن مي…

ترمه Termeh
ترمه

ترمه در خواب فريب و نيرنگ است و مجذوب شدن به دنياي خالي از معنويات و ظاهري. چنانچه در خواب…

ترنج Bergamot
ترنج

نوشته اند که ترنج نيز از ميوه هاي بهشتي است مانند سيب، انار، و انجير که تصريح شده از ميوه…

ترنگبین taranjebin
ترنگبین

ترنگبين يا ترنجبين را در خواب بي مورد و بدون مناسبت نمي بينيم. چون جنبه داروئي دارد. اگر در خواب…

تره leek
تره

تره از سبزيهاي خوردني است اما از انواع خوب آن نيست زيرا در خواب هاي ما به بدي و بد…

تریبون lectern
تریبون

تريبون در خواب تجسمي است از غرور و خود خواهي و تفاخر و زياده طلبي. چنان چه در خواب ببينيد…

تعبیر تسبیح در خواب rosary
تسبیح

ديدن تسبيح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگي و ترس از عقوبت است و اگر در…

تعبیر خواب dreams
تشت

اگر زن در خواب تشت ببيند طبيعي است و اگر مرد ببيند غير طبيعي است و در خواب مي تواند…

تقویم calendar
تقویم

تقويم يا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدير است. تقويم اعمال نيک و بد ماست که پيش روي…

تگرگ Hail
تگرگ

تگرگ در خواب هم مي تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبيعت. در بيداري اگر تگرگ…

تمشک Raspberry
تمشک

تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بيايد و سرخ رنگ باشد. اگر سياه باشد…

مجسمه Statue
تندیس

لطفاً به حرف م و تعبیر مجسمه مراجعه کنید.

تنور Tandoor
تنور

ديدن تنور در خواب مبارک است و خير و برکت و معاش تعبير شده تامين مي گردد. چنانچه در خواب…

ته دیگ Tahdig
ته دیگ

ته ديگ ابتلا و غم پايان کارها است. اگر کار مهمي در دست انجام داشته باشيد و به خواب ببينيد…

تهمت defamation
تهمت زدن

تهمت در خواب احراز پاکي و برائت و سرافرازي و شرف است و بسيار نيکو است در حالي که در…

توپ BALL
توپ

(توپ بازي) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فريب دنيا و رفتن به دنبال چيزهائي که…

تونل Tunnel
تونل

تونل در خواب هاي ما گوياي سختي مقداري از راه زندگي ما است. راهي که داريم مي پيمائيم بخصوص اگر…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو