تعبیر خواب کاخ

دیدن کاخ در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن کاخ در خواب چیست؟

تعبیر خواب کاخ

تعبیر خواب کاخ

یک کاخ در خواب می تواند نشان دهد که شما گم شده اید و باید راه خود را پیدا کنید. اگر در خواب کاخی ببینید، نماد آرزوهای بلندپروازانه است. این احتمال وجود دارد که در یک نقطه از زندگی خود برای دستیابی به ثروت مادی تلاش کنید و از همه افرادی که در این فرآیند استفاده نمی کنید غافل شوید. وقتی هدف خود را برآورده می کنید، متوجه می شوید که احساس پوچی می کنید زیرا هیچکس را ندارید که همه چیزهایی را که به دست آورده اید با او در میان بگذارید و سعی می کنید چنین اشتباهاتی را برطرف کنید. در ادامه این مطلب از آلامتو معنی و تعبیر خواب کاخ را بخوانید.

تعبیر خواب آنلاین


تعبیر خواب کاخ پادشاه

اگر خواب ببینید در کاخ پادشاه زندگی می کنید، به این معنی است که محافظی قوی خواهید داشت. احتمالاً با شخصی روبرو خواهید شد که به شما احساس امنیت می دهد. زیرا هیچ کس حق نگاه بد به شما را نخواهد داشت. چنین درمانی برای شما بسیار مناسب است، اما متوجه خواهید شد که هزینه دارد. این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید آیا آماده پرداخت آن هستید یا خیر. وقتی در خواب می بینید که صاحب یک کاخ هستید، هشداری است که باید مراقب افراد حسود باشید. شما فردی هستید که با ظاهر خود جلب توجه می کنید و هیچکس با دیدن شما بی تفاوت نمی شود.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب دعوا

تعبیر خواب کاخ پادشاه 


تعبیر خواب کاخ قدیمی

منوچهر مطیعی در تعبیر خواب کاخ قدیمی می گوید: وقتی در خواب کاخی با شکوه ببینید نشان آن است که آرزویی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه ای خویشتن را حقیر و کوچک می یابید و زمان وقوع, این دگرگونی در شما از ده روز تجاوز نمی کند.

زیرا همان طور که در مقدمه نوشتم ذهن و ضمیر ما در خواب در گذشته آزادی کاری را دارد و زمان های دور را , نیز از یادمان می گذراند ولی در آینده بیش از ده روز و در موارد نادر تا یکی دو ماه پیش نمی رود.

به ندرت یافت می شوند اشخاصی که ذهن آن ها در خواب زیاد پیش می رود و خواب هائی که می بینند , یکی دو ماه بعد تعبیر می شود ولی این کلیت ندارد و نادر است پس اگر در خواب قصری دیدیم , با توجه به موقعیتی که داریم یا آرزوی محال و بزرگ می کنیم ,


تعبیر خواب کاخ مجلل

خالد العنبری در تعبیر خواب کاخ مجلل گوید: دیدن کاخ در خواب، برای افراد فاسق و گناهکار به نقص، تنگی، ثروت و سامان و درجه و مقام تعبیر میشود, و برای افراد نیکوکار به کردار نیک، بالا رفتن درجه و مقام، پرداخت بدهی تعبیر میشود. اگر مردی در خواب ببیند که وارد کاخی شد، زن میگیرد.


تعبیر خواب کاخ مرمر

آنلی بیتون در تعبیر خواب کاخ مرمر می گوید : اگر خواب ببینید در تالارهای کاخی سرگردانید و به ابهت و عظمت آن نگاه می کنید ، نشانه آن است که امیدهایتان, پررنگ تر خواهد شد و مقام جدیدی به عهده خواهید گرفت . دیدن رقص و پایکوبی مردان و زنان و شنیدن گفتگوی افراد متشخص در تالار کاخ ، علامت همنشین شدن با افرادی , برجسته خواهد بود . اگر دختری از طبقه متوسط خواب ببیند که در چنین میهمانی ای شرکت دارد ، علامت آن است که در اثر بخشش دیگران , یا ازدواج مقام بالایی به دست می آورد اگر دختری از طبقه فقیر چنین خوابی ببیند ،علامت آن است که خیالبافیهای ناسالم و افکار پوچ و توخالی , بیشتر اوقات بیداری او را پر می کند ، او بعد از این خواب باید سعی کند با تلاش و کار صادقانه , زندگی خود را متحول کند و در برابر جاه طلبیهای خود مقاومت کند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب گوشت خام

تعبیر خواب کاخ مرمر


تعبیر خواب کاخ امام صادق

امام صادق (ع) درباره تعبیر خواب کاخ میفرماید:

تعبیر کاخ در خواب بر هفت وجه است:

نعمت , ولایت و فرمانروائی , منزلت , ریاست , بزرگواری , پادشاهی , آرامش و آسایش .


تعبیر خواب کاخ سفید

ابن سیرین در تعبیر خواب کاخ سفید می گوید : اگر در خواب ببینی وارد کاخی شده‌ای، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، مخصوصاً اگر از خشت و گِل باشد، ‌‌‌‌‌ اگر قصر را از آجر و گچ و سنگ ساخته باشند نیز تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ولی در دین و ایمان ضعف و اشکال وجود دارد. اگر ببینی روی کاخ یا عمارتی نشسته‌ای یا از آن بالا می‌روی، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی, بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.

☺ تعبیر خواب «کاخ» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «کاخ» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید