تعبیر خواب سنگ قبر

دیدن سنگ قبر در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سنگ قبر در خواب چیست؟

تعبیر خواب سنگ قبر

تعبیر خواب سنگ قبر

تعبیر خواب سنگ قبر با تعبیر خواب قبر متفاوت بوده در حالی که بسیاری از افراد تعبیر آنها را برای یکدیگر به کار می برند. قبر یک دریچه گود و تاریک است که بیانگر مصائب و مشکلات پیش رو برای بیننده خواب بوده و سنگ قبر می تواند نشانه فرصت هایی در زندگی بیننده خواب باشد که بهتر است از آنها نهایت استفاده را نماید. البته رویت سنگ قبر جدید نشان از فرصت های جدید و سنگ قبرهای قدیمی بیانگر روابطی دیرینه می باشند.

امروز در این مطلب از آلامتو به تعبیر خواب سنگ قبر از نگاه معبرین معتبر اسلامی پرداخته و جزئیات رویت چنین خوابی را مورد بررسی قرار داده ایم. امید است مورد توجه قرار گرفته و پاسخی برای سوالات احتمالی شما همران گرامی باشد.

تعبیر خواب کامل و دقیق


تعبیر خواب سنگ قبر معبرین غربی

دیدن سنگ قبر در خواب از نظر معبرین غربی دارای سه نشانه برای بیننده خواب می باشد. آنان اولین جنبه مشاهده چنین خوابی را برای بیننده خواب سرکوب نمودن احساسات و کنار گذاشتن خود دانسته اند. دومین جنبه این خواب را نشانه یک آگاه ساز از ضمیر ناخودآگاه در زندگی بیداری عنوان نموده و سومین جنبه آن را عمری طولانی برای بیننده خواب مطرح نموده اند.


تعبیر خواب سنگ قبر خودم

دیدن سنگ قبر خود در خواب از نظر بسیاری از معبرین دارای تعبیر نیکویی نبوده و آن را بیانگر مصائب و مشکلات در زندگی بیننده خواب دانسته اند که مانند یک سد در راه پیشرفت و حرکت رو به جلو بیننده خواب قرار خواهد گرفت.


تعبیر خواب سنگ قبر شکسته

سنگ قبر شکسته در خواب چنانچه بیننده خواب مرتکب چنین اشتباهی شده و خود را مشغول شکستن سنگ قبر در خواب بیابد نشان از سستی ایمان و گمراهی به دلیل همنشینی با دوستان نادان و گمراه بوده بهتر است از خود در برابر افراد غافل و نادان محافظت نماید. در تعابیری آمده است که اگر بیننده خواب یکی از نزدیکان خود را در حال شکستن سنگ قبر ببیند بیانگر دعوت شدن به یک دورهمی است که همگی مشغول به ارتکاب به گناه بوده و بیننده خواب نیز آلوده به آن گناهان می گردد.

چنانچه بیننده خواب ببیند که سنگ قبری بدون دلیل و ضربه ای از جانب کسی شکست نشان دهنده کاهش رزق و روزی و مورد آزمایش قرار گرفتن از جانب خداوند است که توصیه می گردد بیننده خواب بر این موضوع آگاه بوده و محتاط عمل نماید تا موجب سقوط اخلاقی وی نگردد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب سنگ قبر آدم زنده

دیدن سنگ قبر آدم زنده در خواب مثلا سنگ قبر خود بیننده خواب یا یکی از نزدیکان وی از نظر معبرین غربی از تعبیر مثبتی برخوردار نبوده و آن را رسیدن اخبار بد برای بیننده خواب عنوان نموده اند که می تواند اتفاقی ناگواتر و یا حادثه ای غیر منتظره برای اطرافیان بیننده خواب باشد.

تعبیر خواب سنگ قبر در خانه


تعبیر خواب سنگ قبر در خانه

خواب سنگ قبر در خانه به طوری که سنگ قبر را می اندازید اینگونه تعبیر می شود که بیننده خواب بنایی خواهد ساخت که موجب آبادانی می گردد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب بچه دار شدن

تعبیر خواب سنگ قبر جدید

دیدن سنگ قبر جدید در خواب نشانه فرصت هایی در زندگی بیننده خواب است که به عنوان یک هشدار دهنده یا آگاه ساز برای بیننده خواب می باشد و نشان می دهد که بهتر است بیننده خواب این فرصت ها غنیمت شمرده و از آنها به بهترین نحو استفاده نماید.

☺ تعبیر خواب «سنگ قبر» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سنگ قبر» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید