تعبیر خواب اعدام

دیدن اعدام در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن اعدام در خواب چیست؟

تعبیر خواب اعدام

تعبیر خواب اعدام

بسیاری از معبرین اسلامی تعبیر خواب اعدام را فرمانبرداری اطرافیان از بیننده خواب عنوان نموده اند اما چنانچه در حین اجرای حکم اعدام، طناب آویخته بر گردن صاحب خواب پاره گشته و یا باز شود از جایگاه خود تنزل یافته و مقام وی نشست خواهد کرد. به طور کلی تعبیر خواب اعدام با در نظر گرفتن جزئیات و حواشی خواب تعابیر متفاوتی خواهد داشت که در ادامه به چند مورد از آن اشاره خواهیم نمود. اگر شخصی خود را در حال فرار از اجرای حکم اعدام ببیند بیانگر این است که او ترس و وحشت از آینده ای نامشخص دارد؛ و چنانچه بیننده خواب پدر یک خانواده باشد به معنای ترس وی از فرزندان و خانواده است. در این مطلب از سایت آلامتو به تعبیر خواب اعدام از دیدگاه معبرین معتبر اسلامی با توجه به جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت. امیدواریم مورد توجه شما عزیزان واقع گشته و پاسخی برای سوالات شما قرار گرفته باشد.

 

تعبیر خواب کامل


تعبیر خواب اعدام ابن سیرین

به نقل از محمد بن سیرین چنانچه بیننده خواب خود را در حین اجرای حاکم اعدام و طنابی آویخته بر گردن دید در حالی که افراد بسیاری به تماشا ایستاده اند؛ به تعداد مردمی که در محل اعدام حضور پبدا کرده اند فرمانبردار و پیرو خواهد داشت؛ و چنانچه ببیند گروهی از مردم تجمع کرده و وی را به دار آویخته اند، به مقام فرمانروایی همان گروه دست خواهد یافت. اگر ببیند پیری ناشناس طناب دار را بر گردن او آویخت در حالی که تعداد زیادی از مردم به منظور تماشا جمع شده اند، به مقامی در سطح فرمانروایی جهان می‌ اندیشد که آن برای صاحب خواب مهیا خواهد شد. اگر به دار آویخته شد و تنها اطرافیان و بستگان به تماشا ایستاده بودند؛ تنها به مقام سروری نزدیکان و اطرافیان خود دست خواهد یافت.


تعبیر خواب اعدام برادر

خواب اعدام برادر یا یکی از نزدیکان بسیار پریشان کننده خواهد بود ولیکن معبرین تعبیر چنین خوابی را نیکو دانسته اند. به طور کلی اعدام در خواب نماد بالا رفتن منزلت و سروری یافتن است. چنانچه شخصی در خواب برادر خود را در حین اجرای حکم اعدام دید به منزله ترفیع درجه و مقام و منزلت برادر خواهد بود و هرچه افرادی که در اطراف برای تماشا حضور داشتند بیشتر باشد مقام و منزلت وی بالاتر خواهد رفت.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مرگ پدر

تعبیر خواب اعدام پدر

همانگونه که پیشتر گفته شد؛ تعبیر اعدام در خواب نشانه بالا رفتن جاه و مقام، فرمانروایی و سروری کردن است؛ و هر چقدر افراد بیشتری به تماشای اجرای حکم اعدام ایستاده باشند خواب تعبیر بهتری خواهد داشت. چنانچه شخصی در عالم خواب اعدام پدرش را دید ترس به دل خود راه نداده و نگران نشود چرا که تعبیر چنین خواب بسیار خوب خواهد بود. تعبیر خواب اعدام پدر این است که پدر به مقام و منزلت رسیده و مال و ثروت او بسیار زیاد خواهد شد.


تعبیر خواب اعدام خواهر

تعبیر خواب خواهر نیز مانند خواب پدر و برادر خوب و نیکو بوده و معبرین معتبر اسلامی آن را نیکو و خیر دانسته اند.


تعبیر خواب اعدام خودم

چنانچه شخصی در خواب ببینید که به فرمان حاکم به اعدام محکوم شده و در حال اجرای حکم است بیانگر این است که او به مقام و منزلت بالایی خواهد رسید. ولیکن بایستی مراقب تقوا و اعمال صالحه اش باشد تا از بین نرود. به نقل از ابن سیرین اگر کسی در خواب ببیند که او را به چوبه دار آویخته اند و تعدادی از مردم به تماشا ایستاده اند؛ به اندازه همان مردم صاحب مرید و فرمانبردار خواهد شد. چنانچه شخصی به دست گروهی خاص مانند دوستان یا بستگان خویش به دار آویخته شد بر همان گروه سروری یافته و فرمانروایی خواهد کرد.


تعبیر خواب اعدام دیگران

تعبیر خواب اعدام دیگران به نقل از معبرین معتبر، تفاسیر مجزایی داشته که در ادامه به این تعابیر خواهیم پرداخت. لیلا برایت می گوید چنانچه شخصی در خواب ببیند که دوست صمیمی او را به دار آویخته و حکم اعدام را اجرا می کنند به معنای جدا شدن بیننده خواب از عزیزی خواهد بود و اگر در عالم خواب، شخصی بدست بیننده خواب به چوبه دار آویخته شد بیانگر پیروزی و موفقیت در کارها و امور محوله است. آنلی بیتون می گوید اگر شخصی در خواب ببیند که کسی به چوبه دار آویخته شده است معنی چنین خوابی این است که بیننده خواب از جانب دیگران بی مهری و بی توجهی دیده و سخت ناراحت و دل آزرده است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب اعدام


تعبیر خواب اعدام با شمشیر

تعبیر خواب اعدام با شمشیر به نقل از ابن سیرین، رسیدن به آمال و آرزوهاست و چنانچه شخصی در خواب اعدام با شمشیر را ببیند بیانگر تحصیل پول و ثروت فراوان خواهد بود. در تفاسیری دیگر چنین خوابی را مرتفع گشتن اضطراب و مشکلات دانسته اند که بیننده خواب تجربه خواهد کرد. به طور کلی تعبیر خواب اعدام شدن به هر گونه ای که باشد تعبیر خوبی داشته و نشانه قدرت و مقام یافتن است. اگرچه اعدام با شمشیر یک خواب عجیب است؛ ولیکن مفسران تعبیر خوبی برای این خواب عنوان نموده اند.

☺ تعبیر خواب «اعدام» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «اعدام» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید