تعبیر خواب بخاری

دیدن بخاری در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن بخاری در خواب چیست؟

دیدن بخاری در خواب

تعبير خواب بخاری به روايت لیلا برایت

اگر خواب ببینید که شعله هاى یک بخارى خوب نمى سوزد، بیانگر شادى و خوشحالى است.

اگر در خواب نتوانید یک بخارى را روشن کنید، به معناى آن است که با یکى از اطرافیانتان دچار مشکل مى شوید.

دیدن بخارى داغ در خواب، نشان دهنده آن است که در زندگى رفاه کامل را دارید.

تعبير خواب بخاری درکتاب سرزمین رویاها

خواب یک بخاری: وقایع مهم و خوشایند.

یک بخاری را روشن می کنید: ترقی در کار.

یک بخاری را خاموش می کنید: تغییرات مهم در وضعیت زندگی شما رخ خواهد داد.

یک بخاری جدید می خرید: شما آدم سبک مغزی هستید.


خواب های مرتبط با بخاری


☺ تعبیر خواب «بخاری» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «بخاری» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید