تعبیر خواب گریه کردن

دیدن گریه کردن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن گریه کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب گریه کردن

تعبیر خواب گریه کردن

گریه کردن در خواب به دو صورت اتفاق می افتد؛ یک نوع گریه کردن آن است که بیننده خواب گریه کرده و دیگران او را بیدار می کنند و می گویند در حال گریه کردن در خواب هستی. چنین خوابی تعبیر خاصی نخواهد داشت. ولیکن زمانی وجود دارد که بیننده خواب خود را می بیند که در حال گریه کردن و اشک ریختن است و یا کسی را در خواب می بیند که در حال گریه و زاری و یا هق هق کردن است. چنین خوابی دارای تعبیر می باشد که بایستی با در نظر گرفتن جزئیات خواب به تعبیر آن پرداخت.

امروز در آلامتو تعبیر خواب گریه کردن از دیدگاه معبرین معتبر و با توجه به جزئیات خواب تهیه و تنظیم نموده ایم. با ما همراه باشید.

تعبیر خواب آنلاین و دقیق


تعبیر خواب گریه کردن حضرت یوسف

تعبیر خواب گریه کردن از نظر حضرت یوسف زن می باشد. چنانچه بیننده خواب خود را در حال گریه و زاری دیده و اشک بریزد نمایانگر زنی است که در زندگی بیننده خواب نقشی اساسی ایفا نموده و موجب رخداد اتفاقات مهم در زندگی ایشان شده است. این زن ممکن است مادر، خواهر و یا همسر باشد.


تعبیر خواب گریه کردن امام صادق

خواب گریه کردن از دیدگاه امام صادق (ع) دارای سه تعبیر مجزا بسته به جزئیات رویت شده در خواب می باشد:

اولین تعبیر گریه کردن در خواب نیکو بوده و بیانگر خوشبختی و شور و نشاط بیننده خواب می باشد چنین خوابی نشانه رضایت وی از زندگی بوده و موجب می گردد سپسگزار و قدردان باشد.

دومن تعبیر گریه کردن در خواب و رویت اشک ممکن است حاکی از وقوع رویدادهای ناخوشایند در زندگی بیننده خواب باشد که وی را آزرده خاطر نموده و قلبش را سرشار از اندوه خواهد نمود.

سومن تعبیر گریه کردن در خواب بیانگر هر آن چیزی است که متعلق به بیننده خواب بوده و پروردگار به ایشان ارزانی داشته است. این الطاف خداوند می تواند خانواده، سلامت جسمی و روحی،ثروت و جایگاه و مقام باشد که خداوند به وی عطا نموده است.


تعبیر خواب گریه کردن ابن سیرین

گریه کردن در خواب از نظر ابن سیرین بیانگر سعادت و خوشبختی و نعمات فراوان بیننده خواب بوده و همچنین حاکی از رسیدن اخبار خوش و مسرت بخش برای بیننده خواب می باشد. ولیکن تعبیر چنین خوابی از نظر ابن سیرین می تواند بسته به جزئیات خواب متغیر باشد. چنانچه بیننده خواب بداند که برای بخشش از درگاه خداوند بابت گناهی که مرتکب شده است اشک می ریزد و یا در محافل تلاوت قرآن گریه می کند نشان دهنده مورد مغفرت و بخشش قرار گرفتن و بخشیده شدن گناهان می باشد.


تعبیر خواب گریه کردن خودم

خواب گریه کردن خودم نیز با توجه به جزئیات دیده شده در خواب تعبیر می گردد. چنانچه بیننده خواب ببیند که گریه می کند ولیکن اشکی از چشمان وی جاری نمی گردد بیانگر این است که دچار ضرر و زیان خواهد شد. ولیکن چنانچه در عالم خواب ببیند که گریه نموده و از چشمانش خون جاری می گردد؛ نمایانگر ندامت و پشیمانی است که پس از ارتکاب به عملی ناشایست حاصل می گردد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب گریه کردن برای مرده

تعبیر خواب گریه کردن برای مرده نیز با توجه به جزئیات آن متفاوت خواهد بود. چنانچه بیننده خواب بازماندگان فرد متوفی را ببیند که بر سر مزار او گریه نموده و برای از دست دادنش اشک می ریزند نشان دهنده مورد آمرزش قرار گرفتن فرد متوفی می باشد. و چنانچه افرادی از نزدیکان در غم از دست دادن عزیزشان گریه کرده و اشک بریزند ولی آن عزیز در قید حیاط باشد؛ نشان از طول عمر آن فرد در دنیا می باشد.

تعبیر خواب گریه کردن


تعبیر خواب گریه کردن دوست

گریه کردن دوست در خواب از تعابیر مثبتی برخوردار خواهد بود. زیرا دیدن گریه کردن دیگران در خواب بیانگر رویدادهای خوب برای بیننده خواب و اخبار خوشحال کننده بوده و چنین خوابی برای دوستی که گریه می کند نیز دارای تعابیر مثبتی خواهد بود. ولیکن چنانچه در عالم خواب ببیند که کسی در حال خندیدن بوده و بلافاصله گریه می نماید و سپس به قهقهه می افتد از تعابیر نیکویی برخوردار نبوده و برای بیننده خواب و کسی که در حال گریه است بیانگر وقوع رخدادهای ناخوشایند خواهد بود.


تعبیر خواب گریه کردن دختر مجرد

گریه کردن دختر مجرد در خواب در حالی که در آغوش ملدرش قرار دارد بیانگر رهایی از حزن و اندوه می باشد. به طور کلی زمانی که دختر مجرد خود را در حال گریه و زاری شدید بیابد به خلاصی از مصائب و مشکلات و پایان رسیدن سختی ها تعبیر خواهد شد. ولیکن چنانچه دختر مجرد گریه نموده و صدایی از وی خارج نمی گردد نشان دهنده تمایل دختر به امور منفی و حاکی از عذابی شدید خواهد بود.


تعبیر خواب گریه کردن زن متاهل

گریه کردن زن متاهل در خواب زمانی که شدیدا گریه نموده و اشک می ریزد بیانگر دغدغه ها و مشکلات مرتبط یا زندگی زناشویی وی می باشد. چنانچه زن متاهل برای مسئله خاصی گریه نموده و بر دلیل گریه خویش آگاه است نشان دهنده رفع آن مسئله در آینده ای نه چندان دور بوده و این امر موجب خوشحالی و خرسندی بیننده خواب خواهد شد. چنانچه زن شوهرداری برای مرگ همسر خود گریه کند چنین خوابی حاکی از عمر دراز و طولانی شوهر بوده و نشان می دهد که شوهرش دوران کهنسالی را خواهد دید و بیننده خواب پیش از او از دنیا خواهد رفت.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مرگ همسر

تعبیر خواب گریه کردن مادر

خواب گریه کردن مادر بایستی با توجه به جزئیات آن تعبیر گردد. چنانچه مادری در خواب گریه نموده چنانکه هق هق نماید خبر از اتفاقی ناخوشایند در زندگی وی می باشد که ایشان را پریشان و افسرده نموده است. هر چقدر بر شدت گریه و زاری وی افزوده شود با مشکلات بزرگتری دست و پنجه نرم می نماید. ولیکن چنانچه مادری گریه کرده و اشک شوق در چشمان وی مشاهده گردد نشان دهنده برآورده شدن آرزوها و خواسته های مادر خواهد بود.


تعبیر خواب گریه کردن پدر

مشاهده گریه کردن پدر در خواب بیانگر عدم پیروی و اطاعت بیننده خواب از پدر بوده و نشان می دهد که حرف شنوی از پدر نداشته است. چنین خوابی ممکن است حاکی از عدم رضایت پدر از بیننده خواب بوده و برای وی غم و اندوه و پشیمانی به دنبال داشته باشد.


تعبیر خواب گریه کردن مرده

گریه کردن مرده در خواب در حالی که با بیننده خواب به تندی صحبت می نماید نشان دهنده ناراحتی و عصبانیت متوفی از بیننده خواب خواهد بود. چنین خوابی ممکن است به دلیل عدم رعایت وصیت متوفی بوده و موجبات ناراحتی متوفی را فراهم آورده باشد. شیخ طوسی می فرماید: چنانچه فرد متوفی خوشحال بوده و سپس گریه نماید و مجددا در حال خندیدن باشد این تغییر حالات وی تعبیر خوبی نداشته و بیانگر وقوع رخدادهای ناگوار برای بیننده خواب خواهد بود.

تعبیر خواب گریه کردن


تعبیر خواب گریه کردن دیگران

گریه کردن دیگران در خواب یک تاجر بیانگر شکست در امور کاری و در خواب یک دختر مجرد نشانه از خود گذشتگی وی برای رسیدن به محبوب خود است. گقته شده است که چنانچه کسی در خواب گریه کردن دیگران را ببیند نمایانگر دوستی و آشتی پس از یک جدایی غم انگیز خواهد بود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب زایمان طبیعی

تعبیر خواب گریه کردن از ترس

خواب گریه کردن از ترس برای دختر مجرد نشانه ازدواج با محبوب بوده و در صورتی که از ترس گریه کرده ولی توانایی خارج نمودن صدای گریه را نداشته باشد این خواب تعبیر مثبتی نخواهد داشت زیرا نشان می دهد که بین بیننده خواب و نامزدش مشکلات عدیده ای وجود خواهد داشت.

☺ تعبیر خواب «گریه کردن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «گریه کردن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


60 دیدگاه

 1. لیلا

  سلام خواب دیدم خونمون شلوغه پدر شوهر یک اقوام دور مرده بود هیچ نصبتی با ما داشت ولی همه جمع شده بودن تو حیاط ما گریه میکردن خودم هم خیلی گریه میکردم یه جا شنیدم گریه یعنی شادی

 2. مینا

  سلام یه مدت یه اتفاقاتی برام افتاده و همش دعا و گریه میکنم دیشب خواب دیدم مادرم هم درست مثل من گریه وزاری و دعا میکنه که یهو افتاد و من فک کردم مرده و رفتم و صداش کردم و توی خواب دیدم که خواب بوده و من بیدار شدم و دنبال مادرم میگردم ولی مادرم نیست ( تو خواب که بیدار شدم در جای فللی بودم که مادرم ازم دور هست) بعد مادرم رو دیدم در خواب و خوابم رو براش تعریف کردم
  و امروز صبح دوستم گفت که خواب منو دیده به درگاه خدا گریه و زاری میکنم و میگم خدایا تو گفتی که من بیام (نمیدونیم کجا)

 3. یاس

  سلام وقت به خیر
  ببخشید در هفته گذشته ۳ بار خواب شیون و زاری می بینم اول اینکه خودم با خواهر و برادرهام سر قبر پدرم نشستیم و مشکی پوشیدیم بعد هم خواب مراسم عزاداری دیدم ، و دفع سوم هم خواب دیدم خونه مون مراسم شیونه و من بیحال و گریان افتادم
  مادر یه عمل سخت در پیش داره و خیلی میترسه، همش میگه میمیرم
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 4. سعید

  سلام
  خواب دیدم دختری رو دوست دارم و بخاطر ی موضوعی(دقیق نمیدونم چی بود)میخواد ازم فاصله بگیره و من خیلی دنبالش گریه میکردم چند تا نکته جالب وجود داره
  ۱_زمانی ک گریه میکردم چون تو خیابون بودم از پنجره خونه ها آدما بهم میگفتن گریه نکن و بهم دلداری میدادن و ولی بازم گریه میکردم
  ۲_ولی بعد ک دوباره باهاش حرف زدم باهام آشتی کرد ی لحظه و تو یصحنه دیدم ی پسره دیگه کنارش نشسته(اینطور بود ک من ایستاده بودم و اون پسر کنارش بود)ولی بعد چند لحظه دیدم خودم کنارش نشستم

 5. مسعود

  سلام خواب دیدم تو مکانی هستم یه آقای پیشم نشسته که به نظرم دقیق نمیاد از آشنا یا فامیل باشه بعد یه خانم جلوم ایستاده که شکل همسر سابقم نبوده ولی تو خواب انگار همسرم بوده من حرف میزدم اون فقط گریه میکرد تعبیرش چیه ممنونم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند به این معنا باشد که کسی که دوستش دارید در اینده شرایطی پیدا می کند که باعث خوشحالی ایشان است و از این رو خوابی خیر دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 6. Yalda

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم با مادرم در خیابان هسیم و مامورای امنیتی با تفنگ شلیک کردن به شکم مادرم و در خواب من به شدت گریه میکردم

 7. حدیث

  این روزها مادر بزرگم سرطان دارد و دکتر و جوابش کرده خواب دیدم که همه دور هم جمع شدیم براش گوسفندی ک سر بردیمو داریم غذا رو گازه درس میکنیم اسپند دود میکنیم و با نظر خودمون میخوام برش گردونیم خونه چون تو واقعیتم دکتر گفت ببرینش خونه و قصدشو داریم ولی تو خوابمم همین بود متتها فک میکردم تو خواب کسی خوشحال باشه ولی مامانم گفت بریم خونه کسی گفتم نه وقتی میاد لحظه ورودش مارو ببینه خوشحال میشه و شدیدا غمگین گریه کردم عمه و خانواده همه شروع به گریه کردن یه گریه نا امید که انگار بزودی میمیره خیلی میترسم نکنه اتفاقیه که در اینده میوفته لطفا جواب بدید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب گریه کردن امده است که می تواند نشانی از شادی باشد و از این رو برای شما خیر است و باید بدانید که این خواب برای شما خیر است و از بابت آن نگران نباشید و تمامی المان هایی که در خواب دیده اید به خیر امده اند.
   سربلند و پیروز باشید

 8. Mr Silent

  سلام امید ک خوب و سرحال باشید!

  دیشب خواب دیدم که نزد عَـلَم حضرت عباس ک در مسجد مان است نشسته بودم و گریه میکردم و میگفتم: یا حسین کربلا میخواهم چرا زیارتت را نصیبم نمیکنی و همچنان گریه میکردم…..

  حالا تعبیری دارد و اگر دارد لطف بفرمایید ممنون شما.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر دو وجه می تواند باشد و اول انکه نشان از ان است که شادی از این جهت نصیب شما شود و از جهت دیگر نشان بر ان باشد که در اینده نه چندان دور ممکن است این مهم نصیب شما شود.
   سربلند و پیروز باشید

 9. پاکراد

  سلام. پدر من سرطان داره. در خواب دیدم من از سفر برگشتم دیدم جلوی در اقوام جمع شده اند. برادرم گفت بابا یه آبی توی ریه اش پریده معلوم نیست زنده بمونه.گفت به من باشه میگم از عمر من کم بشه به بابا اضافه بشه و گریه میکرد. منم خاله ام را بغل کردم و گریه میکردم و حرف میزدم. لطفا بگید تعبیر خواب من چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب دارای تعبیر نیست و از انجایی که شما نگران وضعیت ایشان هستید در خواب حالاتی را دیده اید که از ان میترسید و از این رو از بابت آن نگران نباشید و نترسید و حتما برای ایشان صدقه ای دهید و به خدا توکل کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 10. naze

  سلام من امروز بود ک توی خواب بودم و گریه میکردم صحنه ی خوابم این گونه بود ک من مدرسه بودم وو روز آخر دبیرستان بود داشتم خداحافظی میکردم واشک میریختم و یکی از همکلاسیام ک خیلی دوسش دارم اون رو به شدت خیلی زیاد بغل کردم گریه میکردم تعببیر این خواب چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در برخی تعابیر خواب امده است که می تواند برای شما به این تعبیر باشد که مشکلی ممکن است برای شما دچار شود و از طرفی هم ممکن است نشان از ان باشد که دلتنگی بر شما مستولی شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 11. رضا

  سلام
  پدر بزرگم چندین سال پیش فوت کرده و حتی من ایشونو ندیدم
  خواب دیدم زنده شده و دوباره فوت کرده و من و مادرم به شدت به خاطر فوت ایشون گریه میکردیم و اشک میریختیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر آن است که خیری از طرف پدر بزرگتان به خانواده شما خواهد رسید که نشان از شادمانی است و شما و خانوادتان را خوشحال خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 12. امینی

  سلام خواب دیدم که از خونه معشوقه سلام ام بر میگردم و در کوجه یهو خودم رو در حال گریه و زاری برای امام حسین دیدم یهو جلوم پرچم امام حسین و دیدم و سر کوچه انگار واقعه عاشورا یادم میفته و انگار سر کوچه دوباره داره اتفاق میافته و من مردی اسب سوار میدیدم تو اون واقعه و بلند بلند به حال آقام اشک می‌ریختم آنقدر این خواب واقعی بود که بعد از بلند شدن فکر کردم واقعا این اتفاق افتاده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما به خاطر حاجت دلتان به آن امام بزرگوار متوسل خواهید شد و شما را شاد خواهد کرد و نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 13. عسل

  با سلام بنده خواب دیدم در صحن حرم امام علی های های گریه میکنم و دعا میکنم واسه رفتن کرونا و حل مشکلاتمون بعدم به مسجدی رفتم که نمیدونم کجا بود ولی کمی نشستم و بعد شروع کردم به مرتب کردن اونجا و یدونه آدامس موزی هم خوردم که به طرز عجیبی شیرین بود. ممنون میشم تعبیر خواب منو بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   با عرض پوزش از شما همراه گرامی
   خواب شما به این صورت است که شما حاجتی بر دل دارید و برای براورده شدن ان به این امام بزرگوار متوسل خواهید شد و اینکه انشالله به زودی حاجت شما روا خواهد شد و اینکه شما مزه شیرین را چشیده اید نشان به براورده شدن و خوبی دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 14. Ali lite

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم دو تا از حیون خونگی های که قبلا داشتم و رها کردم خواب دیدم تو همون خونه ای که با اونا بودم به سر میبرند خیلی هم لاغر شدن و با اون شرایط اخرای عمرشون بود بعد اشکم در اومد افتادم بغلشون و کلی گریه کردم بعد از خواب پریدم دیدم واقعا دارم گریه میکنم.میخواستم بدونم تعبیرش چیه بی زحمت.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر احساس و افکار شما بوده است که حس دلتنگی باعث شده است این خواب برای شما به تصویر کشیده شود و اینکه این خواب نشان بر این دارد که اگر حلال گوشت بوده اند به معنی ضرر مالی است و اگر سگ بوده است به معنی دوست وفا دار به شما که ان را از دست خواهید داد و اما گریه کردن در خواب نشان بر شادی در بیداری است.
   سربلند و پیروز باشید.

 15. نوروزی

  سلام و عرض ادب
  دیروز یکی از بهترین و صمیمی ترین دوستانم که خیلی دوسش دارم یه مشکل جسمی براش پیش اومد شب من خواب دیدم حالش بد شد و تو بغل من جون داد و مرد منم تو خواب کلی گریه کردم و نمیدونستم به خانواده ش چطوری خبر بدم لطفا تعبیر رو بهم بگین ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی دارد و اینکه دوستتان شفا پیدا خواهد کرد و اینکه عمر دوباره پیدا کرده است و در اثر سلامتی مجدد ایشان شما خوشحال و سره حال خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 16. Sara

  سام. خواب دیدم، همسرِ سابقم داره برام پاپوشِ ددگهی با کلی برگ و سند درست میکنه که من مواد/ دارو ی غیر مجاز استفاده کردم. من سرشر از ترس و اضطراب بودم…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به این معنا می تواند باشد که در تعبیر خواب امده است که اگر کسی خود را در مشکوک به چیزی مربوط به مواد مخدر باشد به این معنا می تواندباشد که شما بر موقعیتی کنترل ندارید و از این رو این خواب را دیده اید.
   و باید بسیار نسبت به اینده ی خود و تصمیماتتان دقیق باشید
   سربلند وو پیروز باشید

 17. زهرارسولی ثابت

  سلام ببخشید مامان من خواب دیده که من چادر به سردارم وهق هق میکنموبه مامانم میگم مامان ایینه شکسته مامانمم گفته مشکلی نیس یکی دیه میخریم میشه بگید تعبیر این خواب چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب ایینه نشان بر دوست و همدم است و شکستن ان قطعا نمیتواند به معنی خوبی باشد و اینکه نشان بر از دست دادن فردی صمیمی و همدم برای شما دارد که گریه کردن و صحبت مادرتان میتواند این خواب را به خیر رفع کند که نشان ترمیم دوستی است و گریه در خواب نشان بر شادی .
   سربلند و پیروز باشید .

 18. مینا

  سلام.
  یکی از اقوام توی خواب دیدن که با جمعی از دوستان میخوان برن دیدار اهل قبور وقصدشون عزیزیه که تازه از دست دادیمشون.وقتی میرسن میبینن روی مزار این عزیز سایه بان زیبایی ساخته شده و فردی چادری در حال گریه روی قبر هستن و اونقدر گریه کردن که قبر خیس شده وقتی این خانوم چادرشونو میزنن کنار متوجه میشن که منم که در حال گریه ام.تعبییر این خواب رو میخواستم.باتشکر.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب ایشان برای شما خیر است و نشان بر این دارد که در اینده از موضوعی و یا اتفاقی در زندگیتان خوشحال و سرخوش خواهید شد و سرپناه زیبا و خوبی خواهید داشت . و گریه کردن نشان بر خوبی است .
   سربلند و پیروز باشید .

 19. Me

  سلام وقت تون بخیر
  من از دست یک نفر ناراحتم
  خواب دیدم نشسته بود و چون من ازش ناراحت بودم داشت گریه میکرد و اشک می ریخت

  این تعبیرش چیه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب انچنان تعبیری ندارد چون شما به این موضوع حود به خودی خود فکرکرده اید واز این رو در خواب به این صورت دیده اید وباید بدانید که برای شما دارای تعبیر صادقه نیست.
   سربلندو پیروز باشید

 20. شکیلا

  سلام وقت بخیر
  من گربه دارم و خواب دیدم ی تعدادی جوجه برام آوردن ک با گربه هام بازی میکردن اما ی دفعه یکی از گربه ها حمله کرد طرف جوجه و یکیشون رو زخمی کرد و از همون موقع تا زمان بیداری داشتم گریه میکردم شدید و با هق هق
  ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر احوالات روز شما میباشد و تعبیر خاصی نمیتواند داشته باشد .
   سربلند و پیروز باشید .

 21. اسماعیل بازیان

  دوستی خواب می بیند که من جایی نشستم غمگینم و گریه می کنم.. ممنون میشم..

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بیشتر برای ایشان تعبیر دارد و به اینصورت می تواند باشد که ایشان را خبری خوش خواهد رسید و در تعابیر خواب امده است که اگر بینیم دیگری در حال گریه است خبری خوش به بیننده ی خواب خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 22. رضا

  سلام خواب دیدم دختری که 6 سال قبل باهام کات کرده سر قبر پدرش که تو یک حرم مقدس بزرگه (احتمالا حرم حضرت معصومه علیه السلام قم) با مادرش داره فاتحه میخونه. که من دیدمش و کلی خودش و ننه اش رو نفرین کردم. (در واقعیت هم پدرش بعد کات کردنش مرد و من هم در واقعیت همشونو نفرین می کنم). تو حین نفرین کردن بغضش گرفت گفت من بچه دار نمیشم (این نفرین رو تو بیداری هم بارها کردم) و بغض کرد و رفت من تو حرم گمشون کردم. دیگه رفتم دنبالشون ولی مادرشو گیر اوردم تا اخرای خواب با ننه اش داشتم کلنجار میرفتم. ضمنا پدرش در یک شهر ترک نشین دفن شده نه قم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب را باید از این جهت نگاه کرد که وقتی در ناخوداگاه شما خاطره ای وجود دارد واین خاطره برای شما به حالت ارزو است باید نسبت به ان بی اهمیت باشید و بدانید که این خواب برای شما بیشتر اشاره ای به گذشته است تا اینکه نشان از حقیقتی در اینده و یا گذشته باشد و بدانید این خواب در قسمت اول ان ممکن است به معنای عاقبت خیر پدر ایشان باشد وبه این معنا که شما می پندارید نباشد.
   حتما در نگاه خود تجدید نظر کنید و بدانید که گذشت و بخشش سنت انبیاست.
   سربلند و پیروز باشید

 23. سعید

  و همون شب خواب دیدم که یکی از دندانهام شکسته و از جا کنده شده، بدون اینکه خونی بیاید!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب دندان نشان بر خانواده دارد و اینکه میتواند به این معنی باشد که از افراد خانوادتان دچار مشکلی خواهد شد که قابل رفع است .
   سربلند و پیروز باشید .

   • سعید

    متشکرم

 24. سعید

  سلام
  خواب دیدم، که از اقوامم شنیدم که پسر عمویم مرده، با شنیدن این خبر چنان اندوهگین شدم که اختیار از دستم خارج بود و بی اختیار بابا حالتی بی قرار گریه و هق هق میکردم، بقدری اون لحظه برام ناراحت کننده بود که بی اختیارو حراسان از خواب پریدم، وقتی از خواب بیدار شدم ناراحتی خوابم از وجودم خارج نشده بود.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خیر است و نشان بر طول عمر دارد برای پسر عمویتان و اینکه شما غمتان به شادی تبدیل خواهد شد و اینکه خوابتان خیر است .
   سربلند وپیروز باشید .

   • سعید

    خیلی ممنون
    سپاس

    • یاسین صداقت

     با سلام
     تعبیر خواب ذرت بو داده و یا پوفیلا به این معنی است دیدن خواب ذرت بو داده، بیانگر این موضوع است که برای رسیدن به اهداف خود به پشتکار و صبر نیاز دارید. شما نباید بیش از حد نگران باشید و یا برای رسیدن به نتیجه مطلوب یا پیشرفت بیش از حد تلاش کنید، زیرا این تلاش ها ممکن است بیشتر شما را عقب بیندازند. فقط مسیر خودتان را ادامه دهید و تلاش کنید.و این که خاکستر زغال به چشم شما رفته است باید هوشیار باشید
     که کاری انجام می‌دهید که از آن پشیمان میشوید
     سربلند و پیروز باشید.

 25. سنا

  خواهش میکنم تعبیر خوابمو بگین من یه دوره است به جدایی از همسرم فک میکنم شب عید فطر از خدا خواستم یکی از اولیا اله به خوابم بیاد و مصلحتمو بگه چیکار کنم همه مشورتا رو کردم بازم بلاتکلیفم بعد خواب دیدم امام خمینی تو حرم امام رضاس سرمه به چشماش کشیده و چون اشک ریخته یه مقدار از سرمه از چشماش پایین ریخته و رد سرمه روی صورتش با اشک مونده تعبیرشو لطفا بگین خیلی نیاز دارم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   باید به خدمت شما عرض کنم که برای رسیدگی به مشکلتان نباید به خواب اکتفا کنید و اینکه با یک مشاور مشکلتان را در میان بگذارید تا بتوانند خیلی بهتر به نتیجه برسید و به شکل عقلانی تر موضوع حل شود.
   سربلند و پیروز باشید .

 26. شهرام

  سلام خواب دیدم در حرم عبدالعظیم برای حضرت زهرا چجور گریه میکنم تعبیر چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما گریستن است که در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است. چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد.و اینکه شما برای افراد خاصی و در جایگاه خاصی اشک ریخته تید نشان بر این است که شما از پیشرفت در کارهایتان به این امامان متوسل خواهید شد و جواب تلاشهایتان را خواهند دادو به شادی ختم خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید .

 27. میثم کمانکش

  همسر من حدودپنج ماهه من و پسر را ترک کرده و قهر کرده خونه برادرش است پدرم خواب دیده که من گریه میکنم و با برادر خانومم به خانه انها میرمیم من میگویم همسرم دیگه بر نمی گردد و برادر خانومم ناراحت بوده و سرش را از سوی پدرم بر میگرداند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیری از اینده ندارد و فقط اشاره ای به ان دارد که پدرتان از ان رو که بسیار بابت این موضوع ناراحت است همچنین خوابی دیده اند و ممکن است ایشان در ذهن خود برادر خانمتان را مقصر نیز بداند که همچنین خوابی دیده اند.
   سربلند و پیروز باشید

 28. مهدی

  ایشالله که خوبه

 29. مهدی

  خوبه

 30. ستاره

  سلام. خوابی دیده ام که اینجوری بود که از خواب بیدار شدم و رفتم طرف دستشویی درو که باز کردم یک گربه خیس توی روشویی نشسته بود از دیدنش فریاد کشیدم و گربه ترسید و فرار کرد . من برای مادرم توضیح دادم و ماددم گفت گربه خواهرته و دوباره که رفتم دستشویی دیدم یک گربه دیگه له همون حالت نشسته خیلی ترسیدم چدن این یکی گربه خواهرم بود که در واقعیت گم شده. دوباره داد زدم و با ترس گفتم این که چند ساله گم شده. بعد اومدم برای مادرم تعریف کردم این گربه بود یکدفعه چند تا بطری که از نصفه بریده شده بود شروع به حرکت کردن. من دیگه از ترس به مادرم چسبیده بودم و میگفتم دارم از ترس میمیرم. از جیغ و شدت طپش قلب از خواب پریدم ولی حتی توی بسدادی وهم برم داشته بود و طپش قلبم ادامه داشت. تعبیرش رو میخواستم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   گریه کردن در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است.چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی.دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به هیچ وجه تعبیر ندارد.
   تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم.
   سربلند و پیروز باشید .

 31. فاطمه

  سلام اگه خواب ببینی داری ازدواج میکنی و راضی نیستی داخل توالت نشستی زجه میزنی تعبیرش چیه؟

 32. محمد

  خانومم خواب ديده من گريه ميكنم بعد ازش ميخوام بهم مهر نماز بده تعبيرش چيه

 33. amir

  خواب گریه کسی که گریه کنان درب منزل ما می اید و دلیل گریه اش را نمیگوید و فقط به دنبال شخص دیگریست و سراغش را میگیرد و میگوید که هرچه زنگ میزنم یا دنبالش میگردم نیست.انگار که گم شده باشد.
  ممنون

 34. سارا

  جالب بود

نظر خود را بیان کنید