تعبیر خواب نخود

دیدن نخود در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن نخود در خواب چیست؟

دیدن نخود در خواب چه تعبیری دارد

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

خالد اصفهانی:

دیدن نخود تر و خشک در خواببه معنای غم است. اگر خواب بیند که نخود به گوشت پخته مى‏خورید غم کمتر بود.

آنلی بیتون میگوید:

خوردن نخود در خواب ، به معنای کسب ثروت و تندرستی است. دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب ، نشانه دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است.

اگر در خواب ببینید در زمینی نخود می کارید، به معنای آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی ، می چینید و زمینه ای فراهم می آورید که باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید.

دیدن نخودهای خشک شده در خواب نشانه آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد. خوردن نخودهای خشک شده ، نشانه آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما راو رنج خواهد داد.

جمع آوری نخود در خواب، علامت آن است که نقشه هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود، بهره خواهید برد.

دیدن نخودهای انبار شده در خواب ، علامت آن است که امیدهای درخشان شما مدت کوتاهی دست خوش ، بلاتکلیفی خواهد شد ، ولی سرانجام شانس به شما رو می آورد و از سردرگمی نجات پیدا می کنید.

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب نخود گوید:

دیدن ماش برنج و نخود و حبوبات دیگر ملال بود.

تعبیر خواب «نخود» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «نخود» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید