تعبیر خواب کمربند

دیدن کمربند در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن کمربند در خواب چیست؟

تعبیر کمربند
کمربند در خواب میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان می دهد.
تعبیر کمربند تا حدی به کلاه نزدیک است ولی واقعیت و عمق آن از جهاتی بیشتر است. کلاه ارزش و بهائی است که دیگران به شما می دهند ولی کمربند لذت و بهره ای است که خودتان از موقعیت و امکانات خویش می برید و هیچ ربطی با دید و نظر و رای مردم ندارد.
اگر در خواب دیدید کمربندی را محکم بسته اید که قلابی بزرگ دارد و از نظر خودتان هیچ نقصی در آن وجود ندارد نشان آن است که در زندگی کامیاب می شوید و از همه امکاناتی که فراهم آورده اید به خوبی بهره می گیرید و سود می برید.
اگر دیدید کمربندی سست و کم ارزش به قلابی لق و شل بسته اید موقعیت متزلزلی خواهید داشت و کامروائی از دسترس شما دور است.
برخی از معبران کمربند را فرزند تعبیر کرده اند و این بستگی دارد به موقعیت بیننده خواب. کسانی که امکان آوردن فرزند برای ایشان هست کمر بند می تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور که باعث سربلندی و نیک نامی پدر خویش می شود.
اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده اید اما کمربند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می دهد. اگر در خواب کمربند خود را به کسی بدهید قدرت و توانائی را از خود دور می کنید و آن را در اختیار شخصی دیگر قرار می دهید و اگر کسی کمربند از شما بگیرد و به کمر خود ببندد جای شما را می گیرد.
همین طور است اگر بیننده خواب کمربند کسی را بگیرد و به کمر خودش ببندد چون نشان آن است که از او سلب قدرت می کند و خودش جای او را تصاحب می نماید.

☺ تعبیر خواب «کمربند» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «کمربند» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


6 دیدگاه

 1. نیلو

  من خواب دیدم دوس پسرم که باهاش قهرم برام کمربند ابریشمی کادو داده بود و برام پستش کرده بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند فقط نشانه ای از ان باشد که شما دوست دارید این اتفاق در واقعیت بیفتد و از انجایی که دیدن این نوع خواب ها در این شرایط طبیعی است از بابت دیدن ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 2. فائزه محمدی فاضل

  سلام من خواب دیدم پدرم کمربند شلوارش را باز کرده و محکم دور دستش گرفته و بعد هم من را به آغوش کشید و گریه کردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب کمربند باز امده است که می تواند به این معنا باشد که قدرتی که ایشان داشته است را ممکن است به شما دهد و از این رو حتی ممکن است این خواب نشان از پدر شدن بیننده ی خواب باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 3. مریم بازرگانی

  سلام
  در خواب دیدم با کمربند بلندی پدرم را به شدت با عصبانیت می زنم و دوستم با حالت تایید نظاره گر این صحنه است. پدرم با حالت مظلومانه نگاهم می کرد و هیچ حرکتی انجام نمی داد نشسته بود و من با کمربند به پشت و بدن او می زدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب این خواب می تواند نشان از ان باشد که شما ممکن است نسبت به خانواده ی خود از چیزی که قدرت می پندارید استفاده ی اشتباه بکنید و باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید