تعبیر خواب روزنه نور

دیدن روزنه نور در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن روزنه نور در خواب چیست؟

روزنه

روزنه اگر به روشنایی باشد خوب است ولی اگر از روشنایی به تاریکی باشد بد است.

دیدن روزنه در خواب هیچ تعبیری ندارد مگر این که با شرایط خودتان تطبیق داده شود.

اگر در جایی تاریک هستید و ببینید روزنه ای به روشنایی هست خواب شما خبر می دهد که آینده ای روشن دارید و مشکلات شما رفع می شود.

اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار هستید وام خود را می پردازید. ولی اگر در جایی روشن باشید و روزنه ای ببینید که رو به تاریکی قرار گرفته خوب نیست و از غم و اندوه خبر می دهد.

اگر در جایی باشید که اطرافتان روزنه های زیادی باشد کاری بزرگ و احیانا مشکل با راه حل های متعدد برای شما پیش می آید که حق انتخاب خواهید داشت.

اگر در جایی مسدود باشید و خودتان روزنه ای به خارج باز کنید نیکو است و اگر جای باز باشید و روزنه ای به محل مسدود باز کنید، برای خود مشکل به وجود می آورید.

☺ تعبیر خواب «روزنه نور» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «روزنه نور» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید