تعبیر خواب کرم افتادن بدن

دیدن کرم افتادن بدن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن کرم افتادن بدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب کرم افتادن بدن

تعبیر خواب کرم افتادن بدن

خواب کرم ها اغلب هشداری است مبنی بر اینکه کسی از شما سوء استفاده می کند. به طور خاص، خواب دیدن کرم‌هایی که در سراسر بدن شما می‌خزند، نمادی از زالو انسانی یا شخصی است که فقط زمانی که به کمک شما نیاز دارد دور شما آویزان می‌شود. در ادامه این مطلب می توانید معنی و تعبیر خواب کرم افتادن بدن را بخوانید.


  تعبیر خواب کرم افتادن بدن انسان

به تعبیر خواب مطیعی تهرانی: اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلاً زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم‌ها از خون و گوشت شما تغذیه می‌کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می‌برند و چنان آرام زیان می‌رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی‌دهید ولی همان زیان‌های اندک پس از چندی شما را از پای در می‌آورند.

اچ میلر می‌گوید: دیدن کرم خاکى در خواب، نشان ‏دهنده‏ پیدا کردن یک دوست خوب است. اگر خواب ببینید که از کرم خاکى براى ماهیگیرى استفاده مى‏کنید، نشانه‏ آن است که در تصمیم ‏گیرى دچار تردید می‌شوید.

در سر زمین رویاها آمده:
خواب کرم : قربانی دسیسه و خیانت خواهید شد .
کرمها بعد از باران بیرون می آیند : دوستان شما را به خجالت می اندازند .

همچنین بخوانید: تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن چیست؟

تعبیر خواب کرم افتادن بدن دختر مجرد


تعبیر خواب کرم افتادن بدن دختر مجرد

به تعبیر آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند که کرم‌ها روی تن او می‌خزند، علامت آن است که خواهان زندگی پر تجمل و مادی است. اگر در خواب موفق شود کرم‌ها را بکشد، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می‌سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت.


تعبیر خواب کرم افتادن بدن در شکم

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: خارج شدن کرم از بدن در خواب، به برطرف شدن غم و اندوه تعبیر میشود. دیدن کرم در شکم و روده، به فرزندان شخص دلالت میکند که در حال خوردن مال و دارایی او هستند.


تعبیر خواب کرم افتادن بدن در دهان

اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی.


تعبیر خواب کرم افتادن بدن ابن سیرین

به تعبیر ابن سیرین : اگر کسی در خواب ببیند که کرمی از بینی او خارج گردید نشانه آن است که خداوند به او فرزندی عطا خواهد کرد. اگر مردی در خواب ببیند که از آلت تناسلیش کرم خارج می‌شود بیانگر این است که فرزندش ضعیف و فرومایه گردد.
اگر ببینی کرم های زیادی در خانه ی تو هستند به علامت دشمنان پنهانی هستند که سعی بر نابودی شما دارند و هدفی به جز تخریب شما ندارند.
اگر زن مجردی خواب ببیند در حال آشپزی کردن است و در میان غذایش کرمی به رنگ سفید مشاهده کرد این به نشانه ی این است که در حق معشوق فعلی خود یا کسی که به او علاقه و عشق می ورزد خیانت میکند و بزودی او را ترک میکند و اگر متاهل بود و چنین رویایی را دید ممکن است در حق شوهر یا فرزندش چنین گناه یا خطایی را مرتکب شود که البته با یک ابروریزی همراه است.


تعبیر خواب کرم افتادن بدن در دندان

اگــر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است، نشانه آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت. اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است، نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت. طرحها، نیمه تمام متوقف خواهـد شد، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت. و سیستم عصبی اندامتان دچـار اختلال خواهد گردید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خونریزی از رحم، بینی، دست، سر یا در بارداری چیست؟

تعبیر خواب کرم افتادن بدن در دندان


تعبیر خواب کرم افتادن در مدفوع

معنی دیدن مدفوع در خواب مال و ثروت است و وجود کرم در آن می تواند به این معنی باشد که این مال مشکوک به حرام است و باید با دقت بیشتری آن را بررسی کنید.


تعبیر خواب کرم در غذا

به تعبیر مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می‌شود که در نتیجه زیان می‌بینید. اگر در خواب کرم درون غذای‌تان دیده‌اید، به معنی آن است که کسانی از همکاران‌تان ممکن است به شما حسادت کنند. شما در کار موفقیت‌های زیادی داشته‌اید و سایرین این را دوست ندارند. ممکن است شخصی وجود داشته باشد که بخواهد به شما آسیب بزند چون می‌خواهد مانع موفقیت‌تان بشود. این خواب به شما هشدار می‌دهد اگر قرار است هر نوع قراردادی را امضاء کنید یا پروژه‌ی جدیدی را آغاز کنید هوشیاری و مراقبت به خرج بدهید. یادتان باشد که ممکن است نارفیقان زیادی اطراف‌تان را پر کرده‌ باشند.

☺ تعبیر خواب «کرم افتادن بدن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «کرم افتادن بدن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


2 دیدگاه

  1. نرگیس

    خواب دیدم که سیب زمینی از زمین که کشت شده را میاریم بیرون جمع میکنیم بعد یهو پاهایم شوزش داره کفش را میکشم توش همه حشرات و کرم های عجیب و غریب هستند چه معنی داره

  2. علیرضا عالی

    اگر کرم های زیادی ازروی دست چپ خارج شود،بطوریکه کرمهارا خودمان خرج کنیم،تعبیرش چیست

نظر خود را بیان کنید