تعبیر خواب دزدیده شدن مال یا پول

دیدن دزدیده شدن مال یا پول در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن دزدیده شدن مال یا پول در خواب چیست؟

تعبیر خواب دزدیده شدن مال یا پول

تعبیر خواب دزدیده شدن مال یا پول

دزدیده شدن پول یا مال در خواب تعابیر مختلفی دارد. در ادامه این مطلب از آلامتو شما می توانید تعبیر خواب دزدیده شدن مال یا پول را از نظر معبران مختلف بخوانید.


تعبیرخواب دزدیده شدن مال خود

به تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی: دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب‌های ما آنچه دزد می‌دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می‌آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد بنابراین از دیدار یک دوست قطعاً شاد و خوشحال می‌شود. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می‌رسد یا مسافری می‌آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب قرض دادن یا قرض گرفتن طلا، لباس و یا کفش چیست؟

تعبیرخواب دزدیده شدن مال خود 


تعبیرخواب دزدیده شدن مال

به تعبیر آنلی بیتون :

اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است، نشانه عقده‌ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست.
اگر خواب ببینید متهم به دزدی چیزی شده‌اید، نشانه آن است که تعبیری خطا از رفتار شما می‌کنند و این امر باعث آزار شما می‌شود. اما بعد به این نکته پی خواهید برد، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد.
اگر خواب ببینید کسی را متهم به دزدی کرده‌اند، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد.
اگر خواب ببینید دزد هستید و مأموران در تعقیب شما هستند، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد.
اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می‌کنید یا او را دستگیر می‌سازید، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.


تعبیرخواب دزدیده شدن پول و طلا

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن دزد فتنه است.
مؤلف کتاب جامع بانک تعبیر خواب گوید: همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می‌شود به دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز این قبیل می‌گردد. در خواب طلا معنی غم واندوه دارد پس کسی که این‌ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود. چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می‌کند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب دنبال چیزی گشتن (پول، کفش، همسر و آب) چیست؟

تعبیرخواب دزدیده شدن پول و طلا 


تعبیرخواب دزدیده شدن مال و پول ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر راهزن، مردی است که با مردم دعوا و درگیری می‌کند.
اگر ببیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد، به قدر آن که از وی برده بود.


تعبیرخواب دزدیده شدن پول از مرده

به تعبیر خواب کرمانی : اگر ببینی راهزن چیزی از تو دزدیده است، یـعـنـی آن شخص به تو دروغ می‌گوید (تعبیرهای مختلف). اگر ببینی مشغول حرکت در راهی هستی ولی گرفتار راهزن‌ها شده‌ای و تو را کشته و به قتل رساندند، یـعـنـی خبر مصیبت‌باری به تو می‌رسد.

☺ تعبیر خواب «دزدیده شدن مال یا پول» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «دزدیده شدن مال یا پول» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


2 دیدگاه

 1. سعید

  سلام خواب دیدم که پولی رو از پدر یزرگم که چند سالی است فوت کرده دزدیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب به این موضوع عینااشاره نشده است اما می تواند نشانی از ان باشد که شما کاری کرده اید که سبب ازردگی ایشان شده است.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید