چه شخصیت‌هایی در محل کارشان دعوا می‌کنند؟!

درگیری در محیط کار بین کارمندان

اختلاف و برخورد در محل کار اجتناب ناپذیر است اما احتمال درگیرشدن برای بعضی از افراد بیشتر است.مقاله‌ای جدید که در وال استریت ژورنال منتشر شده می‌گوید ، بعضی از شرکت‌های مالی امروزه شاهد درگیرهای شغلی بیشتری در فضای کاری هستند و مشاوران بیشتری نسبت به گذشته روی این قضیه کار می‌کنند.برای کنارآمدن با این اختلاف و ناسازگاری یکی از کمپانی‌ها به‌نام Wells Fargo پرفسور Tim Ursiny که روانشناس تجارت و موسس Advantage Coaching است را استخدام کرده تا به کارمندان در حل این مشکل کمک کند.

درگیری در محیط کار

یورسینی به Business Insider توضیح می‌دهد که اختلاف در تیم‌های اداری و تجاری معمولا از تفاوت در شخصیت‌ها سرچشمه می‌گیرد.او می‌گوید دو شخصیت اصلی وجود دارد : رک‌گو/ بی‌فکر در مقابل ِ با قاعده / محتاط ، و تردید گرا / بازجو در مقابل ِ صمیمی / پذیرا .

افراد را به این دسته‌ها می‌توان طبقه بندی کرد :

– سلطه‌گر و حاکم : آنهایی که رک‌گو و بی‌فکر هستند و زیاد دستور می‌دهند و می‌خواهند سریع به نتیجه برسند.

– دقیق و با وجدان : آنهایی که با قاعده و تردیدگرا هستند و به جزئیات توجه دارند و بسیار تحلیل‌گرند.

– قدرتمند و با نفوذ : آنهایی که صریح و صمیمی هستند و از کار گروهی لذت می‌برند و برای پروژه‌ها و برنامه‌ها شور و انگیزه ایجاد می‌کنند.

– محکم ، ثابت قدم و آرام : آنهایی که باقاعده و صمیمی هستند و صبورند ، و در محیط کار دنبال نظم و هماهنگی می‌گردند.

به گفته یورسینی ، اختلاف معمولا میان شخصیت‌های مخالف روی می‌دهد . یعنی شخصیت سلطه جو و شخصیت محکم و آرام با هم برخورد می‌کنند و شخصیت دقیق و شخصیت با نفوذ هم با هم درگیر می‌شوند. شخصیت‌های سلطه جو اغلب با شخصیت‌های محکم شاخ به شاخ می‌شوند چون افراد سلطه جو بسیار مهاجم هستند در حالی‌که افراد محکم و قوی بیشتر منفعل – مهاجم هستند . شخصیت‌های سلطه جو ممکن است شاخ و شانه بکشند و یا کم طاقت به‌نظر برسند در حالی‌که شخصیت‌های محکم و قوی ممکن است بی ارده و مردد به‌نظر برسند.

افراد دقیق و افراد با نفوذ اغلب با هم اختلاف دارند زیرا دقیق‌ها ، درک خوبی دارند و بسیار کمال‌گرا یا حساس به قوانین هستند.از آن طرف ،افراد با نفوذ ممکن است این‌طور به‌نظر برسد به اندازه کافی متوجه جزئیات نیستند.یورسنی می‌افزاید افراد سلطه جو اختلافات بیشتری را نسبت به سایر شخصیت‌ها تجربه می‌کنند که دلیل عمده آن جسور و بی محابا بودن‌شان است.

یورسنی می‌گوید با یک تیم کاری سروکار دارد و از تمام کارمندان می‌خواهد به یک تست شخصیتی جواب دهند.بعدا ،از هرکسی خواهد خواست تا یکی از اختلافات اخیر با همکارش را تعریف کند. 80 درصد موارد این اختلاف با شخصیت متضاد بوده است.برای بسیاری از کارمندان ، فهمیدن و درک انواع شخصیت‌های متفاوت می‌تواند آگاه ‌کننده باشد . اگر شما نوع شخصیت‌تان را بشناسید ، می‌توانید شیوه بروز دادن خودتان را در محل کار تغییر دهید تا احتمال ایجاد اختلافات را به حداقل برسانید.

برای مثال ، شخصیت‌های سلطه جو می‌توانند سعی کنند بیشتر صبور بوده و سوالات بیشتری بپرسند درحالی که شخصیت‌های محکم و قوی می‌توانند روی جسورتر شدن کار کنند.همین‌طور شخصیت‌های بانفوذ می‌توانند شنونده بهتر بودن را تمرین کرده و نظم بیشتری داشته باشند و شخصیت‌های دقیق می‌توانند انعطاف‌پذیرتر بوده و دیگران را تشویق به خلاقیت و ابتکار کنند.


نظر خود را بیان کنید