بدترین انسانها از نظر پیامبر (ص)

از نظر حضرت محمد بدترین افراد چه کسانی هستند؟

از نظر حضرت محمد بدترین افراد چه کسانی هستند

پیامبر اکرم (ص) به اصحاب فرمودند: آیا شما را از بدترین و شرورترینتان خبر بدهم که کدامند؟

حضرت محمد (ص) به اصحاب فرمودند: آیا شما را از بدترین و شرورترینتان خبر بدهم که کدامند؟ گفتند: آری، یا رسول‌الله!
فرمودند:

1. کسانی که بین مردم نمّامی و سخن‌چینی می‌کنند.

2. کسانی که بین دوستان تفرقه و جدایی می‌افکنند.

3. کسانی که برای انسان‌های پاک و بی‌عیب، عیب‌جویی و عیب‌تراشی می‌کنند.

4. کسانی که اهل عفو و بخشش نبوده و عذر و تقصیر دیگران را نپذیرند.

5. کسانی که به زیردستان خود ستم کنند.

6. کسانی که خیرشان امیدی نیست و از شرشان ایمنی نباشد.

7. کسانی که فحاش و بدزبان باشند و دیگران را همیشه و بی‌جهت سبّ و لعن نمایند.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید