اسم دخترانه ف

لیست نام های دخترانه با حرف ف


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ف

فریده

فريده :    (عربي) (مؤنث فريد)،   فريد.

فریدخت

فريدخت :    (فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته +…

فَریدا

فَريدا :    (عربي ـ فارسي) (فريد + ا (پسوند نسبت))، منسوب به فريد،   فريد.

فریبا

فريبا :    1- (به مجاز) بسيار زيبا، دل پسند و خوشايند؛ 2- (در قديم)…

فریال

فریال :    (عربي) 1- زیباروی؛ 2- خوش صدا؛ 3- نام پرنده  ای.

فَریا

فَريا :    [فري= خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + ا…

فروغ‌اعظم

فروغ‌اعظم :    (فارسي ـ عربي) (فروغ= (غ فروغ) + اعظم= بزرگوارتر، بزرگتر، بزرگوار، بزرگ)…

فروغ

فروغ :    1- روشني‌‌اي كه از آتش‌، خورشيد و ديگر منابع نوراني مي‌تابد؛ پرتو؛…

فروزنده

فروزنده :    (صفت فاعلي از فروختن و فروزيدن)، 1- نور و روشني دهنده‌؛ روشن…

فروزان

فروزان :    آنچه بر اثر سوختن روشنايي دهد، فروزنده، شعله‌ور، مشتعل، روشن، تابناك، درخشنده.

فروز

فروز :    1- افروختن، فروزيدن؛ 2- (در قديم) به معناي روشنايي و نور.

فروردین

فروردين :    1- فروردهاي پاكان و فروهرهاي پارسيان؛ 2- در آيين زرتشتي يكي از…

فَرنیا

فَرنيا :    (فر = (در قديم) (به مجاز) مايه‌ي جلال و شكوه + نيا…

فَرنوش

فَرنوش :    (دساتیر) نام عقل فلك قمر كه به عربي عقل فعال گويند و…

فرنگیس

فَرنگيس :    (اَعلام) نام دختر افراسياب توراني و زن سياوش. فرنگیس بهتر ز خوبان…

فَرناز

فَرناز :    [فر = شكوه و جلال كه در بيننده شگفتي و تحسين پديد…

فَرگُل

فَرگُل :    نوعي پيراهن [برخاسته از فرنگ] كه خوشايند و زيبنده و شكوه افزا…

فُرصت

فُرصت :    (عربي) 1- وقت مناسب براي انجام كاري؛ زمان و وقت؛ 2- (اَعلام)…

فرشیده

فرشيده :    (فرشيد + ه (پسوند نسبت))، منسوب به فرشيد،   فرشيد.

فرشته

فرشته :    1- (در اديان) موجودي آسماني، عاقل، برتر از انسان و غير قابل…


جستجو در بانک اسامی آلامتو