مجله آلامتو

Geneticsاختصاصی ؛ طبق یک تحقیق جدید، تجارب ما ممکن است بر ژن هایی که در رفتار و سلامتی ما نقش دارند، تاثیر بگذارند. این تحقیق افق جدیدی را در این زمینه می گشاید که چطور تجربه می تواند تغییرات ذهنی طولانی مدت را اعمال کند. این تحقیقات، که در کنفرانس علوم اعصاب سال 2013 در آمریکا مطرح شد، نشان می دهد که محیط و تجارب چگونه بر ژن ها تاثیر می گذارند بدون اینکه ساختار DNA را به هم بریزند.

این تغییرات می توانند بر فرآیندهای معمول ذهن همچون رشد و حافظه، و همچنین فرآیند های غیرمعمول ذهن همچون افسردگی یا وابستگی به مواد مخدر تاثیر بگذارند – و حتی به نسل های بعدی منتقل شوند. طبق تحقیقی، مصرف کنندگان مرتب هروئین تفاوت هایی در زمینۀ واکنش های شیمیایی کوچک درون DNA و پروتئین های متصل به آن را از خود نشان می دهند.

تحقیقی دیگر نشان داده که موش های نری که در معرض کوکائین قرار گرفته اند می توانند تاثیر آن را به نوزادان نر خود نیز منتقل کنند، که در نتیجه واکنش نسل بعد نسبت به این مادۀ مخدر تغییر پیدا می کند. محققان در این آزمایش متوجه شدند که بخصوص نوزادان نر واکنش بسیار کمتری نسبت به تاثیرات این ماده از خود نشان می دهند.

تحقیق سومی، نشان داده که اعتیاد می تواند شکل DNA و کروموزم ها را به طرزی قابل پیش بینی تغییر دهد و نشانه هایی از این تغییر شکل را به مرور زمان بر جای بگذارد. یک درک بهتر از این نشانه ها نیز می تواند برای تشخیص اعتیاد در انسان ها استفاده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید