متن تاتو انگلیسی

تاتو گاهی الهام‌بخش درباره قدرت، عشق به خود و زندگی است. در ادامه مجموعه بهترین متن تاتو انگلیسی، متن تاتو انگلیسی با معنی، متن تاتو انگلیسی عاشقانه و … گردآوری کردیم. امیدواریم مورد پسند شما باشد.

متن تاتو انگلیسی

Live each day as if it were your last

هر روز را طوری زندگی کن که انگار آخرین روزت است

////////////

Mother is God in the eyes of a child.

مادر از نظر کودک خداست.

////////////

Never back down

هرگز عقب نشینی نکن

////////////

Bad times make a good man

روزهای بد یک مرد خوب را می سازد

////////////

Me vs. Me

من در مقابل من

////////////

Pain shapes a woman into a warrior

درد یک زن را به یک جنگجو تبدیل می کند

////////////

When there’s a will, there’s a way

خواستن توانستن است

////////////

متن تاتو انگلیسی با معنی

Even the moon, master of the sea, illuminator of the night, has her creators.

حتی ماه، ارباب دریا، روشنگر شب، آفرینندگان خود را دارد.

////////////

I’m not what I have done, I’m what I have overcome.

من کاری نیستم که انجام داده ام، من چیزی هستم که بر آن غلبه کرده ام.

////////////

You’re only given one little spark of madness. You mustn’t lose it

فقط یک جرقه کوچک دیوانگی به شما داده شده است. نباید آن را از دست بدهید.

////////////

Part of her mystery is how she is calm in the storm and anxious in the quiet.

بخشی از رمز و راز او این است که چگونه در طوفان آرام است و در سکوت مضطرب است

همچنین بخوانید: متن صبح بخیر عاشقانه خاص، جدید و انگلیسی به همسر و عشقم

متن تاتو انگلیسی عاشقانه

متن تاتو انگلیسی عاشقانه

Love her but leave her wild

او را دوست بدار اما او را وحشی رها کن.

////////////

To love at all is to be vulnerable

اصلاً دوست داشتن، آسیب پذیر بودن است

////////////

Where you invest your love, you invest your life

در جایی که عشق خود را سرمایه گذاری می کنید، زندگی خود را نیز سرمایه گذاری می کنید

////////////

Always on my mind forever in my heart

همیشه در ذهن من برای همیشه در قلب من

////////////

I found the one whom my soul loves

کسی را یافتم که روحم او را دوست دارد

////////////

You and Me, Together and forever

من و تو، با هم و برای همیشه

////////////

متن تاتو انگلیسی کوتاه

We are all broken, that’s how the light gets in.

ما همه شکسته ایم، اینطوری نور وارد می شود.

////////////

Find your fire

آتش خود را دریابید

////////////

Be kind to yourself.

با خودت مهربان باش

////////////

Die with memories, not dreams

با خاطرات بمیر، نه رویاها.

////////////

Don’t go losing sleep scared of shadows

از ترس از سایه ها خوابتان را از دست ندهید

همچنین بخوانید: متن شکست عشقی و جدایی کوتاه و انگلیسی و از مولانا برای بیو

متن تاتو انگلیسی کوتاه

متن تاتو انگلیسی غمگین

Life is an unbroken succession of false situations.

زندگی مجموعه ای ناگسستنی از موقعیت های نادرست است.

////////////

The tragedy of life is…that we wait so long to begin it.

تراژدی زندگی این است که برای شروع آن خیلی صبر می کنیم.

////////////

The hottest love has the coldest end.

داغ ترین عشق سردترین پایان را دارد.

////////////

Tears are the words the heart can’t express.

اشک کلماتی هستند که قلب نمی تواند بیان کند.

////////////

Unbeing dead isn’t being alive.

مرده نبودن، زنده بودن نیست.

////////////

Better to be with none than to be with the wrong one.

با هیچ کس بودن بهتر از بودن با فرد اشتباه است.

////////////

متن تاتو انگلیسی انگیزشی

If you don’t live for something you’ll die for nothing.

اگر برای چیزی زندگی نکنی برای هیچ می خواهی مرد.

////////////

It takes courage to grow up and become who you truly are.

بزرگ شدن و تبدیل شدن به آن چیزی که واقعا هستید، شجاعت می خواهد.

////////////

Don’t dream your life live your dream.

زندگی خود را به رویا نگذرانید، رویای خود را زندگی کنید.

////////////

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.

برای داشتن یک زندگی خلاقانه، باید ترس خود را از اشتباه کردن از دست بدهیم.

////////////

Forget the risk and take the fall. If it’s what you want it’s worth it all.

ریسک را فراموش کنید و سقوط را بپذیرید. اگر آن چیزی است که می خواهید، ارزش آن را دارد.

همچنین بخوانید: متن انگیزشی روانشناسی زیبا، کوتاه، بلند و انگلیسی با انرژی مثبت

متن تاتو انگلیسی خفن

متن تاتو انگلیسی خفن

Have the courage to live. Anyone can die

شجاعت زندگی کردن را داشته باش. هر کسی می تواند بمیرد.

////////////

Life is a beautiful struggle.

زندگی یک مبارزه زیباست.

////////////

I was not built to break.

من برای شکست ساخته نشده ام

////////////

Imperfection is beauty madness is genius

نقص زیبایی است جنون نبوغ است

////////////

متن تاتو انگلیسی برای مادر

We shall never drift apart

ما هرگز از هم دور نخواهیم شد

////////////

In a world of thorns, Mom is my rose.

در دنیای خار، مامان گل رز من است.

////////////

God could not be everywhere, so he created mothers.

خدا نمی توانست همه جا باشد، پس مادران را آفرید.

////////////

In the end we will always have each other

در پایان ما همیشه یکدیگر را خواهیم داشت

////////////

I will always stand by your side

من همیشه در کنار شما خواهم بود

////////////

Our bond is everlasting!

پیوند ما همیشگی است!

////////////

Mother, like diamond, is forever.

مادر، مانند الماس، برای همیشه است.

////////////

Mother is the name I gave my best friend.

مادر نامی است که برای بهترین دوستم گذاشتم.

////////////

همچنین بخوانید: متن تاتو عاشقانه کوتاه و ست فارسی و انگلیسی همراه با معنی

متن تاتو انگلیسی درباره خدا

Life is God’s novel.

زندگی رمان خداست

////////////

God is the perfect poet.

خداوند شاعر کامل است

////////////

The Lord is my Shepherd

خداوند شبان من است

////////////

The LORD is the stronghold of my life

خداوند سنگر زندگی من است

////////////

Keep looking up, for God is looking down

به بالا نگاه کن که خدا به پایین می نگرد.

////////////

God shows you the way.

خدا راه را به شما نشان می دهد.

////////////

Only god can judge me.

تنها خدا می تواند من را قضاوت کند.

////////////

God has no religion.

خداوند هیچ مذهبی ندارد.

////////////

With God I have it all.

با خدا همه چیز دارم

////////////

Man without God is nothing.

انسان بدون خدا هیچ است.

////////////

God is the light to my path.

خداوند نور راه من است.

سخن آخر

در پس هر تاتو یه ایده یا هویت نهفته است. در این پست از آلامتو متن تاتو انگلیسی با معنی، متن تاتو انگلیسی عاشقانه، متن تاتو انگلیسی کوتاه، متن تاتو انگلیسی غمگین، متن تاتو انگلیسی انگیزشی و … برای علاقمندان به تاتو جمع آوری شده است. اگر این مطلب را می‌پسندید می‌توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.


1 دیدگاه

  1. اجتمانو

    ممنون از این مطلب کاربردی

نظر خود را بیان کنید