مجله آلامتو

اسم دخترانه

اسم دختر

بانک اسامی جدید دخترانه، گلچین اسم های جدید و قشنگ دخترانهاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه

اَبریشم

اَبريشم :    (پهلوي) 1- رشته‌اي كه از تارهاي پيله براي دوختن و بافتن سازند، حرير؛ 2- (در گياهي) گلي…

اِبتهاج

اِبتهاج :    (عربي) 1- شادن شدن، خوش و خرم؛ 2- (در قديم) شادماني، خوشي.

اِبتسام

اِبتسام :    (عربي) 1- لبخند زدن، تبسم كردن؛ 2- (در قديم) تبسم، لب‌خند.

آذر

آذر :    (پهلوي) 1- (در قديم) آتش، نار؛ 2- ماه نهم از سال شمسي؛ 3- (در قديم) (گاه شماري)…

آدینه

آدینه :    روز جمعه، آخرين روز هفته.

آدرینا

آدرینا :    [(آدر = آتش + ين (پسوند نسبت) + الف اسم ساز)]، 1- آتشين، سرخ‌روي؛ 2- (به مجاز)…

آتیه

آتیه :   (عربي) (مؤنث آتي) 1- آينده، زمان آينده؛ 2- (به مجاز) وضع و حالت چيزي در زمان آينده به…

آتین

آتین :    (در زند و پازند) 1- موجود شده، پيدا گرديده؛ 2- به هم رسيده.

1 189 190 191 192

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا