مجله آلامتو

اسم دخترانه ح

لیست نام های دخترانه حرف حاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ح

حِلیه

حِليه :    (عربي) 1- (در قديم) زينت، پيرايه، زيور؛ 2- (به مجاز) مشخصات صورت و اندام.

حلیمه

حليمه :    (عربي) (مؤنث حليم) زن خويشتن دار، صبور و با تحمل، دختر بردبار.

حَلیا

حَليا :    (عربي) زيور و آرايش.

حُلما

حُلما :    (عربي) (جمع حَليم) بردباران، صبوران.

حکیمه

حكيمه :    (عربي) (مؤنث حكيم)، زن حكيم و دانشمند.

حفیظه

حفيظه :    (عربي) 1- موکّل به چیزی؛ 2- حافظ و محفوظ.

حَفصه

حَفصه :    (عربي) 1- اسد، شير؛ 2- (اَعلام) دختر عمر بن خطاب و همسر پيامبر اسلام(ص).

حشمت

حشمت :    (عربي) 1- بزرگي و احترام ناشي از داشتن قدرت و ثروت بسيار؛ 2- (در قديم) شرم، حيا،…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا