مجله آلامتو

اسم پسرانه ع

لیست نام های پسرانه با حرف عاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ع

علی‌پاشا

علي‌پاشا :    (عربي ـ تركي) از نام‌هاي مركب،   علي و پاشا.

علی‌اصغر

علي‌اصغر : (عربي) 1- (عليِ اصغر به اضافه كسره) عليِ كوچك؛ 2- (اَعلام) فرزند حسين ابن علي ابن ابي‌طالب، فرزند…

علی عطا

علی عطا :    (عربي) از نام‌هاي مركب، ، علي و عطا.

علی سان(علیسان)

علي سان(علیسان) :  (عربي ـ فارسي) (علي + سان (پسوند شباهت))، مانند علي، علي وار.

علی حسین

علی حسین :  (عربي) از نام‌هاي مركب، ، علي و حسین.

علی جواد

علی جواد :    (عربي) از نام‌هاي مركب، ، علي و جواد.

علی احسان

علی احسان :    (عربي) از نام‌هاي مركب،   علي و احسان.

علی ابراهیم

علی ابراهیم :    (عربي ـ عبری) 1- از نام‌هاي مركب،   علي و ابراهیم؛ 2- (اعلام) علی ابراهیم [1126-1208 قمری]…

1 2 3 4 5 14

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا