مجله آلامتو

اسم پسرانه ر

لیست نام های پسرانه با حرف راسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ر

رافع

رافع :    (عربي) 1- داراي ميل و رغبت به چيزي يا كسي، مايل، خواهان؛ 2- (اَعلام) حسن به ابن…

راغب

راغب :    (عربي) 1- داراي ميل و رغبت به چيزي يا كسي، مايل، خواهان؛ 2- (اَعلام) حسن به ابن…

راشد

راشد :    (عربي) 1- آن كه در راه راست است؛ 2- (به مجاز) ديندار، متدين؛ 3- (اَعلام) لقب ابو…

راستین

راستین :    1- حقيقي، واقعي؛ 2- (در قدیم) راست قامت.

راژان

راژان :    1- (كردي) خوابيدن، جنبيدن گهواره؛ 2- (اَعلام) روستايي در بخش سلوانا، شهرستان اروميه.

رادین

رادین :    آزادوار، آزاده، به مانند آزاده.

رادوین

رادوین :    (راد = جوانمرد + وین (پسوند تصغیر))، 1- جوانمرد کوچک؛ 2- (به مجاز) راد و جوانمرد.

رادمهر

رادمهر :    خورشيد بخشنده، بخشنده همچون خورشيد.

1 4 5 6 7

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا