مجله آلامتو

اجرای طرح دستگیری و جمع آوری سارقین و فروشندگان مواد مخدر صبح امروز سه شنبه با حضور پرسنل نیروی انتظامی در مناطق جنوب تهران برگزار شد.
عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس دستگیری مواد فروشان
عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

تصاویر طرح دستگیری ازاذل و اوباشعکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر
تصاویر طرح دستگیری ازاذل و اوباش

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس چاپ پول تقلبی
عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس از : خبرگزاری مهر

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین

نظر خود را بیان کنید