طلاق

مسلماً طلاق برای هیچ کسی آسان نیست، قبل و بعد از هر طلاقی مشکلاتی برای هردو طرف طلاق به وجود خواهد آمد که در این صفحه از مجله خانواده آلامتو سعی میکنیم به بررسی آنها بپردازیم.


Feelings of Guilt and Rejection Post-divorce
احساس گناه پس از طلاق

احساسات زیادی بعد از طلاق سراغ هردو طرف خواهد آمد که ممکن است مشکل آفرین باشد شیوه درست کنار آمدن…

1 2

اسم دخترانه بر اساس الفبا