زبان بدن

تقویت زبان بدن مهمترین کاری است که شما میتوانید برای موفقیت در مذاکرات و صحبت های حضوری انجام دهید، در این بخش از مجله موفقیت سعی میکنیم روشهای تقویت زبان بدن را بررسی کنیم.


زبان بدن در تجارت business-people
نقش زبان بدن در تجارت

قبلا در مقاله‌ای با عنوان حرکات مهم زبان بدن برای ایجاد اعتماد در مورد این استراتژی مهم صحبت کرده بودیم…