گلچین اس ام اس تبریک روز جوان

اس ام اس روز جوان Youth-Day-sms

18 اردیبهشت و روز جوان را به تمام جوانان ایرانی تبریک میگوییم.

افسوس که نامه جوانی طی شد

و ان تازه بهار زندگانی دی شد

آن مرغ طرب که نام او بود شباب

افسوس ندانم که کی امد و کی شد

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ گلچین اس ام اس تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده

یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه ؟

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده

بزن توی سرش ، جوان باید روی پای خودش وایسه

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم

به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

روزت مبارک جوون

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ متن اس ام اس تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ای جوان آرزویم تو

نور چشمان جستجویم تو

یک نفس گوش کن نوای مرا

گرمی ذوق گفتگویم تو

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس جدید تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

جوانان ، اراده ای سترگ دارند و دل هایی دریایی و بزرگ

که می توانند در آرامش سر سبز عشق ، نیکی ها و زیبایی ها را بسرایند

و دری به خانه خورشید بگشایند

روز جوان مبارک

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ پیامک تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

آرزویم برایت این است

در میان مردمی که می دوند برای زنده بودن

آرام قدم برداری برای زندگی کردن

روز جوان پیشاپیش مبارک

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ جملات زیبا ویژه تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

کونان دوویل :

جوانی پلی میان کودکی و پیری است

خوشبخت آن کسی است که این پل را به سلامت بگذراند

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس قشنگ برای تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

جوان ، دلی شاداب دارد و جانی بی قرار و بی تاب

جوان ، دلی بی کینه دارد و جانی همچون آیینه

روزت مبارک جوانم

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس زیبا مخصوص روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

جوان ، زنگار دل ، آسوده تر می زداید

و عشق و مهربانی را می سراید

جوان ، بر بلندای قله اندیشه و ایمان می نشیند

و حقایق را نیکوتر می بیند

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ گلچین اس ام اس جدید تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

جوانی بهار زندگی است و هنگام رستن از بردگی و بندگی

جوانی ، دوران شکفتن است و گل گفتن و شنفتن

روز جوان مبارک باد

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ متن مخصوص تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

جوانی ، سرمایه بی بدیل هست ، بر شانه های من نشسته و مرا به آینده ای روشن می برد

جوانی ، با دست های توانمندش ، هیچ آرزویی را محال نمی داند

و چشم های خوش بین همیشه اش ، هیچ مقصدی را دور نمی انگارد

روز جوان مبارک

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس قشنگ برای روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

از جوانی به اندازه ‏ای که باقی است ، استفاده کن

که در پیری همه چیز از دست می‏رود ، حتی توجه به آخرت و خدای تعالی !

روز جوان مبارک

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

آنچه باعث محبوبیت جوان توبه کار در نزد خدای تعالی می شود

این است که اگر چه فصل جوانی ، با دلبستگی های کمتری همراه است

اما وقت بی پروایی ، کنجکاوی ، لذت طلبی و تنوع پروری است

که جوان خام و راه نیازموده را به وادی خطرناک تجربه های ناشناخته می کشاند

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ گلچین پیام کوتاه تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

خداوندا ، بگذار روزهای جوانی ام را با نفس فرشته هایت شماره کنم !

جوانی ام را خوش بوتر از پیراهن یوسف کن!

روزهای جوانی ، دلنشین اند

دلنشین تر از نگاه لیلی

خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد و خواستنی ترند از عشق

جوانی ، روزگار ماندنی ترین خاطره هاست

روز جوان مبارک باد

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ گلچین SMS تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار :

جوانی پیش از پیری

صحت پیش ازبیماری

توانگری پیش از فقر

و زندگی پیش از مرگ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس SMS تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

تا می توانی جوانی کن و جوان باش اما یادت نرود که درگذشت زمان را چاره ای نیست

که درمان کند و این ناچاری به خاطر این است که قدر جوانی ات را بدانی

روز جوان بر شما مبارک باد

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ گلچین اس ام اس تبریک روز جوان ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

اگر کسی بتواند بر این سختی عظیم فایق آید و بر رودخانه پرخروش جوانی اش ، سد محکمی بزند

و اجازه طغیان ، به امیال و غرایز جوانی خود ندهد ، خداوند او را بیشتر از دیگران دوست می دارد

و آنچنان او را زیر سایه لطف خود قرار می دهد که تمام سختی های متحمل شده در این طریقت ، جبران شوداس ام اس تبریک تولد انگلیسی

جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی


اس ام اس جدید