اس ام اس آرزوی سفر خوش

سفر به سلامت New Have A Good Trip Messages

دعای سفر سلامتی

یه جهان قاصدک ناز به راحت باشد / بوی گل ، نذر قشنگی نگاهت باشد

خداوند شب و روز تمام لحظات / پشت و پناه تو عزیزم باشد . . .

اس ام اس مسافرت

رفتي سفر كه عاشق تر شوم
كارم از عاشقي گذشته
مجنونم
برگرد…!

شعر سفر به سلامت یار

یه جهان قاصدک ناز به راحت باشد / بوی گل ، نذر قشنگی نگاهت باشدخداوند شب و روز تمام لحظات / پشت و پناه تو عزیزم باشد . . .اس ام اس مسافرترفتي سفر كه عاشق تر شومكارم از عاشقي گذشتهمجنونمبرگرد…!اس ام اس تبریک تولد انگلیسی

جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی


اس ام اس جدید