متن تبریک بازگشت از حج

متن تبریک بازگشت از سفر حج haj

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ،صفای مدینه ومعطر به عطر قبور ائمه بقیع است.
حجکم مقبول سعیکم مشکور

* * * * * * * * * متن تبریک زیارت خانه خدا * * * * * * * * *

زیارت حرم امن الهی و قبور ائمه بقیع مقبول حق باشد مقدمتان گلباران

* * * * * * * * * متن تبریک بازگشت از زیارت مکه * * * * * * * * *

زیارت خانه امن الهی بر شما گوارا باد امیدوارم خداوند سعادت مجدد سفر به سرزمین وحی را نصیب شما و این حقیر بنماید

* * * * * * * * * متن تبریک بازگشت حجاج * * * * * * * * *

چادرنشین عرفات خوش آمدی
بازگشت پروانه کعبه گرامی باد

* * * * * * * * * متن رسمی تبریک بازگشت ازحج * * * * * * * * *

کبوتر حرم امن الهی ، حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت ارزومندم

* * * * * * * * * جملات رسمی و اداری تبریک بازگشت حجاج * * * * * * * * *

زائرکعبه ،که دیده ات منور به نور مسجد النبی ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی ست زیارتت مقبول درگاه حق

* * * * * * * * * متن تبریک بازگشت از خانه خدا * * * * * * * * *

تلبیه گویان به ندای وحی الهی مقدمتان گرامی

* * * * * * * * * متن تبریک ویژه تبریک زیارت خانه خدا * * * * * * * * *

واقف عرفات و ساعی صفا و مروه قدوم پر برکتتان را به دیده ارج می نهیم

* * * * * * * * * متن کوتاه تبریک زیارت خانه خدا * * * * * * * * *

عاکفان و عاشقان حرم امن الهی مقدمتان گلباران

* * * * * * * * * متن رسمی تبریک مخصوص حجاج * * * * * * * * *

زیارت خانه خدا دیدن قبه خضرا و استشمام عطر حضرت زهرا گوارای وجودتان

* * * * * * * * * متن تبریک بازگشت از خانه خدا * * * * * * * * *

حاجی، رسیدن به معرفت در عرفات مبارک»

* * * * * * * * * متن تبریک حج * * * * * * * * *

ورود به حریم حرم امن الهی سنگ زدن بر اهریمن درون تبریک مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق

* * * * * * * * * متن تبریک زیارت خانه خدا * * * * * * * * *

بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّرو منور وحی ونزول قرآن ، گرامی می داریم .
حجتان مقبول درگاه حق

* * * * * * * * * متن تبریک زیارت کعبه * * * * * * * * *

طاعات و عباداتتان قبول ، درجاتتان عالى و انشاءالله این سفر زیارتی براى دنیا وآخرتتان مفید باشد .

* * * * * * * * * متن اداری تبریک به حجاج * * * * * * * * *

بازگشت حضرتعالی را از سفر پر از معنویت حج ، زیارت مرقدمطهر پیامبراکرم(ص) و ائمه مظلوم بقیع و زیارت خانه امن الهی مکه مکرمه و زیارت مدینه منوره، تبریک گفته و امید است با توکل به در گاه الهی همواره پیروز و سرافراز باشید.اس ام اس تبریک تولد انگلیسی

جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی


اس ام اس جدید