تعبیر خواب دام (تله)

دیدن دام (تله) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن دام (تله) در خواب چیست؟

به دام افتادن در خواب

دام و تله در خواب گرفتاری است.

اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و مبتلا کنید، این دام گستری نشانه توفیق و استحصال نیست.

اگر دامی دیدید که ندانستید به چه کسی تعلق دارد با مشکلی رو به رو می شوید.

اگر رشته دام را در دست داشتید نوشته اند که رشته کاری به دستتان می افتد که به صلاح خود شما و دیگران نیست.

اگر دیدید که خودتان به دام افتادید گرفتار و مبتلا می شوید.

دام برای صید ماهی خوب است به شرط آن که ماهی صید کنید.

اگر دام بیافکنید و ماهی صید نکنید ناکامی و شکست است.


☺ تعبیر خواب «دام (تله)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «دام (تله)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


1 دیدگاه

  1. فردین رحمانی

    سلام دیدن ۲تا تله شکاری گرگ یا چیز دیگری درخواب دیدم که نمیدانستم ماله چه کسی هست تله به صورت آماده در کنار هم بودند ومن توی خواب نه دست زدم نه کاری باش داشتم ممنون جواب بدهید

نظر خود را بیان کنید