تعبیر خواب شکنجه

دیدن شکنجه در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن شکنجه در خواب چیست؟

شکنجه شدن در خواب

اگر در خواب دیدید کسی شما را شکنجه می دهد مفهوم آن این است که شما تسلیم محض هستید و نزد شکنجه کننده زبون و خوار شده اید و او بر شما حاکم است که می تواند شما را شکنجه دهد.

این پیش داوری ذهن شما است که همه این ها را در یک صحنه _ شکنجه شدن – نشانتان می دهد. ضمیر نهفته شما می خواهد بگوید زبون و ذلیل و خوار شده اید.

کسی به شما تعدی می کند و نمی توانید از حق خود دفاع کنید، نه مقابله و نه مخالفت. چنان چه ببینید ناشناسی شما را شکنجه می دهد یک بیگانه موجب خواری شما می شود و اگر آشنائی این کار را بکند از آشنا و چه بسا از نزدیکان خویش ضربه می خورید. شکنجه دادن دیگران نیز تسلط بر دیگران است.

تعبیر خواب «شکنجه» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «شکنجه» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

2 دیدگاه

  1. خواب دیدم من به صورت قایم و ترسیده دارم شکنجه شخصی را نگاه میکنم ولی خودم شکنجه نمی دهم

  2. من خواب دیدم که در یک شکنجه گاه به همراه یک عده مرد دستگیر شدم و تنها من بین انها دختر بودم .همه ی مارا در یک اتاق پر از صندلی بستند و بعد از مدتی انها را برای شکنجه به طبقه بالا بردند و من را به طبقه پایین در اتاق هایی کوچک و کثیف که پر از دختران دیگر بود بردند. در انجا ۹اتاق بود و روبه روی ان هم قفس های زیادی بود که در انها دختران را شکنجه میدادند.ما در تمام مدت در اتاق هابودیم تا وقتی که برای استراحت به حیاط میرفتیم.بعد از مدتی با چند نفرتصمیم گرفتیم همه را فراری دهیم و هر روز یک عده را فراری میدادیم تا روز اخر که فقط یک پیر مرد مانده بود من برای نجات او به داخل ساختمان برگشتم اما ناگهان قفس او اتش گرفت و نصف بدنش کاملا سوخت اما به کمک دو نفر دیگر اورا نجات دادیم و از ان زندان فرار کردیم

نظر خود را بیان کنید