تعبیر خواب ساک

دیدن ساک در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ساک در خواب چیست؟

دیدن ساک سوخته و پاره در خواب چه تعبیری دارد

اگر در خواب ببینید ساک نو تمیز و خوبی در دست دارید روابط شما با همسرتان خوب است و خوب تر می شود.

این برای زن و مرد یکسان است و ساک در چنین حالتی در خواب به همسر اشاره دارد.

حال اگر ساک کهنه و پاره و کثیف بود تعبیر خلاف پیدا می کند و نشان آن است که بین شما و همسرتان رابطه خوبی نیست یا نخواهد بود.

اگر در خواب ببینید ساک شما سوخته و پاره و سوراخ شده رویای شما می گوید همسرتان بیمار می شود.

ساک بدون دسته نیز خوب نیست و از جدائی بین زن و شوهر خبر می دهد.

ساک در خواب برای زن تدبیر خانوادگی است و برای مرد معاش و عقل معاش.

اگر ساک شما پر بود معاش شما تامین می شود و آسودگی خیال تحصیل می کنید.

اگر خالی بود باز هم بد نیست به شرطی که پاره و کثیف نباشد.

اگر در خواب ببینید با ساک خالی می روید خوب است ولی اگر ببینید با ساک خالی بر می گردید نیکو خوابی نیست و خبر از شکست و تلخ کامی می دهد.

اگر ببینید با ساک پر می روید خوب نیست و در عوض اگر ببینید با ساک پر بر می گردید خوب است و نشان کامیابی و توفیق می باشد.

اگر زنی ببینید ساک کثیف و پاره ای دارد باید از جانب و به جهت شوهرش نگران باشد. همین طور است اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش با ساک خالی و کثیف به خانه می آید.

اگر زنی ببیند در ساک خود به دنبال چیزی می گردد که نمی یابد با شوهرش بگو مگو می کند و اگر مردی این خواب را ببیند کاری پر تلاش پیش روی او قرار می گیرد که خستگی ایجاد می کند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کیف | تعبیر خواب چمدان

☺ تعبیر خواب «ساک» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ساک» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


2 دیدگاه

 1. asal

  من و شوهرم قراره که طلاق بگیریم خواب دیدم که خانواده من و فامیلای مادری من تویه خونه خیلی بزرگ دوطبقه هستیم و شوهرمن همش میاددنبال من تابتونه باهام حرف بزنه خلاصه کلی منت کشی میکنه اما من هنوز ته دلم راضی نبوداخه خیلی اذیتم کرده بودن شوهرمو خانوادش

  خلاصه یهو مادرشوهرمو میبینم که باگریه و عصبانیت میاد سمتم منو میدوم سمت مادرم و بااسترس میگم من قبول کردم که باشوهرم اشتی کنم یهو یکی دوتا صدای کل کشیدن میشنوم یهو ازاونور مادرشوهرم میاد باگریه میگه بالاخره کارخودتو کردی بعد اونو میبرن طبقه پایین اون خونه منم ازطبقع بالا پنجررو بازمیکنم پایینو میبینم کع شوهرم و میبینم که به من لبخندملیح میزنه و بایه ساک دسته دار. ابی داره میاد طبقه بالا و به سمت من

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بیشتر بر پایه ی ناخوداگاه شما و ارزوهای درونی شما بنا شده است اما در پایان خواب شما که اشاره ای به ساک شده است نشان از بهبود روابط با همسرتان دارد که در تعابیر به عینه این موضوع ذکر شده است.
   در انتخاب هایتان بسیار دقیق باشید و اصلا عجله نکنید.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید