تعبیر خواب شال (روسری)

دیدن شال (روسری) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن شال (روسری) در خواب چیست؟

تعبیر خواب شال و روسری

تعبیر دیدن روسری در خواب

 1. دیدن روسری گرانبها در خواب، نشانة آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید.
 2. دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید.

تعبیرخواب شال

شال روی قاعده و به روال معمول باید پشمین باشد.

یعنی شال منسوجی است مستطیل شکل که از پشم رنگ کرده و در یک رنگ می بافند و این شال را از طرف طول تا می زنند و به گردن یا به کمر می بندند و گاه نیز در گذشته ها از شال همراه خویش به عوض سجاده استفاده می کردند و زیر پای می گستردند اما اتفاق می افتاد که شال را از نخ کلفت تابیده می بافند یا نخ و پشم را با هم به کار می گرفتند.

این توضیحات از آن نظر ضروری است که بین پشم و نخ در شال تفاوت تعبیر هست.


تعبیر خواب شال پشمی و نخی

در خواب های ما شال اگر پشمی باشد مال و نعمت است. پشمی که در آن رفته منفعت است، روزی است و فراخی معیشت می باشد ولی اگر نخی باشد اندوه و محن است.

اگر زنی در خواب ببیند که شال پشمی دارد می تواند به موقعیت خویش نزد شوهر و در محیط خانواده مطمئن باشد و چنانچه مردی ببیند شال پشمی دارد و آن شال را به کمر خویش بسته در زندگی حرفه ای و شغلی قوام و استحکام خواهد یافت و اگر به گردن بسته باشد به تبعیت از دیگری کاری انجام می دهد.

اگر به گردن گره زده باشد و دستک های شال دیده نشود آبرو و شرف او فزونی می یابد و اگر دستک های آن آویخته باشد از شخص دیگر تبعیت می کند. به هر حال اگر این شال پشمی باشد در نتیجه سود بخش است و اگر نخی باشد ملال انگیز.

شال سوخته و کثیف و پاره برای زن خبر از بیماری و کسادی کار و شغل شوی او می دهد و برای مرد از رنجوری و شکست.

شال بیدزده فساد است و تباهی و چنانچه زنی شال بید زده ببیند باید مراقب موقعیت خویش در خانواده باشد و اگر مرد ببیند از نظر شغلی مورد تهدید قرار می گیرد و در کار او فساد می کنند.


تعبیر خواب چارقد (روسری)

تعبیر خواب روسری سفید

چارقد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است.

این خواب را معمولا زنان می بینند و مردان به ندرت اتفاق می افتد که در خواب چارقد مشاهده کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جائی از خواب چارقد به یک زن برسد.

مشاهده چار قد در خواب برای مردان تخفیف شان است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که چارقد خریده موردی پیش می آید که سبک می شود و به شخصیت او اهانت می شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند چار قد به سر کرده است.

چنان چه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانواده غمین و افسرده می شود و اندوهی برای او می رسد.

چار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی قواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می شود و بین زن و شوهر اختلاف پدید می آید که به اختلاف سلیقه منوط است.

اگر کسی چار قد شما را گرفت مورد اهانت قرار می گیرید بخصوص اگر چارقد شما را بکشد و به زور بگیرد.

چنان چه کسی چار قد شما را پاره کرد برای شما آبرو ریزی به وجود می آورد و لطمه شدید می زند.

اگر زنی ببیند چارقد سبز در سر داشت، دلیل آن است كه مردش دیندار بود. اگر سفید بود همین دلیل است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب چادر

☺ تعبیر خواب «شال (روسری)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «شال (روسری)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


46 دیدگاه

 1. گلی

  سلام نامزد هستم ولی دیشب خواب دیدم میخوام با نامزدم عقد کنیم دنبال شال سفید بودم تو خونه ای ک بودیم ۱۰ تا شال سفید بود و اطرافیان برام شال میاوردن میگعتن اینو بپوش ولی من شال سفید رو سر خواهرم رو که پای سفره عقدبود برداشتم ک بپوشم و بجاش ی شال سفیددیگه ای به خواهرم دادم ولی در واقیعت خواهرم متاهل هستن. لطفا بعد تعبیر خوابم رو پاک کنید ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید دانید که می تواند خیر باشد و نشان از خیر است اما دیدن این گونه خواب ها پیش از اتفاقات مهم در زندگی می تواند بسیار طبیعی باشد و هیچ نگرانی از بابت آن نداشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 2. raha

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که چند تا شال هست یکیش مشکی بود یکیشم سفید چند تا هم بود رنگ اونارو یادم نمیاد بعد من میخواستم یکی از شالا رو وردار یا بخرم اولش میخواستم مشکیشو بردارم بعد گفتم مشکی دارم سفید می‌خوام دیگ بیدار شدم تعبیرش چیه ممنونم میشم که جواب بدین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب برای شال برای زنان به خیر امده است و میتواند نشانی از فراوانی نعمت در اینده برای ایشان باشد و از این رو می تواند خوابی خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 3. زینب

  سلام خواب دیدم که می خوام سوار هواپیما بشم و در آینه خودمو می بینم که شال سفیدی رر سرمه و چهرم خیلس زیبا و بی نقص شده

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی خیر باشد و نشان از ان باشد که کاری را شروع خواهید کرد که برای شما خیری را خواهد رسانید./
   سربلند و پیروز باشید

 4. زهرا

  سلام در خواب دیدم که مادرم برهنه است و تعدادی از مردم داشتن مسخره هیکلش میکردن که سریع خودم را رساندم و یک شال روسری سفید و روپوش سفید رنگ به تنش کردم اما مادرم روی ویلچر سوار بود و او را حرکت میدادم از طرفی معشوق سابقم برگشته بوده و سعی به خفه کردن و از بین بردن مادرم داشت که باز هم مانع شدم و با کمک مردم رسوا شد و محکوم شد و مادرم هم از بین نرفت

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر است اما بخش زیادی از ان را باید در ناخوداگاه خود به دنبال باشید و بدانید که می تواند به این معنا باشد که در اینده شما کاری خیر در حق مادر خود خواهید کرد که نباید از ان دریغ کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 5. امیر

  سلام من خواب دیدم خانمم پشت نیسان با۳نفر ازدوستانش نشسته ویه شال سفید سرش هست و همه آرایش کردن خودشون رو و یه مرد غریبه رفته روبرویش در فاصله ۱۰سانتی اش بهش نگاه میکند ومن هم این صحنه را میبینم

  • تعبیر خواب

   با سلا
   این خواب ممکن است در نگاه اول از نظر شما خیر نباشد اما به این صورت نیست و خوابی خوب است و باید بدانید که ممکن است به معنای رزقی باشد که برای ایشان در انتظار است و از این رو خوابی خیر دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 6. طاهره

  باسلام وخسته نباشید.من خواب دیدم که یه شال قشنگ تاکرده ای روبلندمیکنم ومیگم فکرکردم شال نو ندارم اما میبینم که شال نو وقشنگی دارم.شال هم فکرکنم نخی بود.تعبیرش چیه.ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب داشتن شال نو ممکن است به این معنا باشد که ممکن است بفهمید که چیزی را پیدا کنید که سبب شود که شما مسیری را پیدا کنید که باعث رسیدن به شهرت شود و از این رو خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 7. اصايل

  سلام
  من خواب ديدم كه در خونه عمو بزرگه نشسته بوديم با دوتا دخترعموهام يكي مجرد بود ويكي مطلقه بادختر خاله و دختر عموي ديگرم كه ميشن زنداداشاشون بعد دختر عموم ك مجرد بوده يه چمدون در اورد سه تاشال ازش در اورد (كه قبلا من واقعايشو ديده بودم) به زنداداشاش هركدوم يكي داد وبه خواهرش يكيم داد فك كنم بهشون گفت منو بابام رفتيم براتون خريديم پسنديد؟(زياد حضور ذهن ندارم ك اين جمله رو گفت كه خودش خريده يا قبلا تو چمدون بودن) كه اونا تشكر كردن وهركدوم در دستشون گرفتن به شالشون نگاه ميكردن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در خواب گرفتن شال و روسری به خیر امده است و از این رو اگر این خواب در ناخوداگاه شما نباشد ممکن است به معنایی خیر برای شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 8. M.g

  سلام
  خواب دیدم که خونه ی یکی از اقوام مشغول کمک هستم در کار های نذری و اینا. بعد یه شال صورتی کثیف که در واقعیت هم دارمش سرم بود بعد رب زده بود بهش و کثیف شده بود رفتم شستمش و دوباره پوشیدم .بعد تو آشپز خونه نشستیم با چند تا دختر دیگه مشغول حرف زدن بودیم من شالمو دراوردم تا کردم گذاشتم کنارم که چروک نشه بعد یه مرد میخواست بیاد تو من شالمو برداشتم که بپوشم از رو سالم بود تاشو که باز کردم دیدم عین اینکه بذاریش روی اجاق گاز دایره دایره سوخته .منم مجبوری پوشیدمش ولی خیلی متعجب بودم و هی می گفتم این کی سوخت ؟ چجوری سوخت؟ اصلا نمیفهمیدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شال سوخته و کهنه در خواب امده است که ممکن است به معنای آن باشد که اگر تا پایان خواب شما این حالت برقرار بوده است پس ممکن است خدای ناکرده نشان از بیماری و یا مشکلی درکار باشد و از این رو حتما صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 9. نسرین

  سلام چند ماه پیش خواهر بزرگم فوت کرده، دو بار اخیر خواب دیدم خواهرم شال و روسری منو به سر کرده لطفا تعبیری اگه داره بفرمایید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این معنا باشد که در اینده بایدبرای ایشان خیراتی دهید که ممکن است به شما نیاز داشته باشند و از این رو نگران نباشید که انشالله خیر خواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید.

 10. حسن پور

  با سلام
  شوهرم خواب دیده که یک روسری که دورش پر از طلا بوده را همراه برادرش میخواستن بفروشن تعبیرش چیست قبل از اینکه بفروشن از خواب بیدار شدن….

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب فروش روسری همانگونه که خوانده اید ممکن است به این معنا باشد که ایشان مجبور خواهند شد که چیزی را به دیگری بدهند که بسیار برای ایشان عزیز است.
   سربلند و پیروز باشید

 11. Fateme

  من خواب دیدم که داشتم اسباب بازی های ابجیمو جمع میکردم بعد سبد اسباب بازیو ک ورداشتم ی مایع سبز چسب ناک ریخ پایین بعد یه شال سفید تازع خریدع بودم تو وسایلابود سری انداختمش رو اپن که کثیف نشه بابام نمیدونم چرا اتیش ورداشت فک کنم واسع اینک اون مایع سبزو تمیز کنه ولی ی تیک اتیش افتاد رو شال سفیدم منم گریه میکردم
  بعد رفتم خاموشش کنم فک کنم ک گوشبم زنگ خورد بیدار شدم-_-
  نمیفمم الام این تعبیرش چیه کمکم کنید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب آتش گرفتن شال و روسری ممکن است به این معنا باشد که شما ممکن است به واسطه ی برطرف کردن مشکلی دچار ایراد و مشکلی دیگر شوید که برای شما خیر نیست و از این رو بسیار در انتخاب هایتان دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 12. مریم

  سلام ممنون تعبیر خوابمو بگید. دیدم تو یه مغازه روسری فروشی جلو آینه یه روسری خیلی خوشگل قرمز خوشرنگ را سرم کردم حتی حالت بسته بودن روسری رو سرم اینقد زیبا بود که خودما حتی زیباتر میکرد.خیلی تو اون حالت خوشگل بودم . مادرم برام روسریو خرید . /مجردم/

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب خریدن روسری به خیر امدده است و ممکن است به معنای پیدا کردن موقعیتی خیر باشد که در اینده برای شما به وجود خواهد امد.
   سربلندو پیروز باشید

 13. آرزو

  سلام و خسته نباشید
  مادرم خواب دیده که یه شال سفید من برسر دارم ولی آن شال یه سوراخ داره. مادرم میگه اینو نپوش و شالی که خاله ات ( خاله ام از من برای پسرش قبلا خواستگاری کرده بود ولی خب اتفاقاتی افتاد که ازدواج صورت نگرفت و الان هم در قید حیات نیست) بهت داده ولی من قبول نمیکنم و میگم او شال و دیگه هرگز نمیپوشم. مادرم هم شالی که به سر دارم و سوراخ هست را با قیمت بالایی میخرد.
  ممنون میشم خواب مادرم رو تعبیر کنید .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب اگر دارای تعبیر باشد که نشان از پشیمانی دارد و اما می تواند دارای تعبیر نباشدو به ناخوداگاه شما و اتفاقاتی که افتاده است مربوط باشد و از این رو نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 14. ترانه

  من خواب دیدم یکی از دوستانم به دیدنم آمده بعداز سلام و احوالپرسی گفت که پدرشوهرش فوت کرده واز من تقاضای روسری مشکی کرد تا به او قرض دهم من کمد لباسهایم را گشتم ودیدم روسری مشکی ام را به کس دیگه ای داده ام و یک شال نو مشکی داشتم که هنوز استفاده نکرده بودم همان. را به آن خانم دادم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بر اساس تعبیر خواب دادن روسری به دیگری می تواند به معنای آن باشد که شما در گذشته به دیگری کمک کرده ایدو هم اکنون این اتفاق باز هم برای شما خواهد افتاد و شما توان انجام دوباره ان را ندارید.
   سربلند و پیروز باشید.

 15. Nazi

  سلام ،من تو دوران عقدم و با نامزدم به مشکل خوردیم و دارم جدا میشم
  خواب دیدم مقنعه مشکی سرمه و یه میز پر از کاغذای نقشه کشی جلومه،باد شدید میوزه ،نمیدونم چطور میشه که آتیش میاد کاغذای جلوم، جلو چشمم خاکستر میشنو میسوزن و از پشت مقنعم میسوزه
  تعبیرش چی میشه؟ ربطی به نامزدم داره آیا؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب آتش گرفتن مقنعه ممکن است اشاره ای به همان وضعیت کنونی شما باشد و از این رو نمی تواند در تعابیر خواب چیز جدیدی برای شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 16. نگار

  سلام…
  مادرم خواب دید است که با من و خواهر کوچکم به منزل یکی از اقوام دور رفته ایم (که به تازگی دخترش بر سر یکسری مساعل خودرا آتش زد و فوت شد) بعدش در کنار هم به طور مهمانی رفتن نشسته ایم و مادر آن دختری که خودش را اتش زد یک شال سفید به من هدیه داد و گفت این مال دخترمه بیا میدمش به تو من هم قبول نکردم میگفتم میترسم چونکه مال دخترشه که مرده مادرم بهش گفت که نگهش دار بعدن بهش بده در همین حین مادر بزرگم (مادر پدرم)نزد مادرم میاد تا از او خداحافظی کند بعدش مادرم از اون میپرسه که کجا میری میگه حالا میرم یه جایی مادرم میگه میخوای بری مشهد؟میگه حالا یه جایی میرم بعدش که رفت در همین حین ان دختری که که فوت شده بود با 2تا از دوستش میاد کنار ما و گفت و گو میکنه و لباسی سفید به تن داره و خیلی شاده و همش میخنده و یکی میاد میگه دعوا دعوا شده که من حین شنیدن این حرف دویدم و خوردم زمین و مادرم متوجه میشه که حیاط اون خونه کمی دراز تر شده و یک دیوار در وسط اون درست کردن و حیاط رو2قسمت کردن بعدش منو مادر و خواهرم به خونه برمیگردیم
  میشه بگید تعبیرش چیه؟؟
  خیلی ممنون از سایت خوبتون

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما آلمان های جدا از هم دارد که باید خدمت شما عرض کنم کادو نگرفتن در خواب خوب نیس هر چه باشد و گرفتن نشان بر خیر است و آن دختر حال خوبی داشته ن‌ان بر احوالات او در آن دنیا است و نشان از جایگاه خوب او می‌تواند باشد.
   و تعبیر مادر بزرگتان هم نشان بر خبر خوشی است که به مادرتان خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 17. سهرابی

  خوبه اما منم خواب دیدم روسری سفیدو با نقش مشکی که روی یک ملاقه روغن داغ کن گذاشتم بدون اینکه اتشم ببینم یا بگیره ذوب شد تعبیرش چیه من سیزده سالمه ودختر هستم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ان چنان برای شما خیر نیست و نشان از ان دارد که ممکن است به واسطه ی خودتان دچار مشکلی شوید که ناگهانی اتفاق بیفتد و از این رو باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 18. ترانه

  سلام من خواب دیدم درجایی باخواهرم بودبم شب بود وقتی خاستم از آنجا بیرون بیایم فکرمیکردم روسری به سردارم همین که از درخارج شدم احساس کردم سرم باز است و فهمیدم روسری داخل از سرم افتاده و جامانده سریع به داخل برگشتم ودنبال روسری گشتم روسری خودم را پیدا نکردم ولی سرم پوشیده شده بود دوباره که خاستم خارج شوم دیدم راه پله ای که از آن داخل شده بودم حالا کمی ریزش کرده و فاصله بین دوپله به نظرم خیلی زیاد می‌آمد ومیترسیدم از آنجا عبور کنمخواهرم با یک نفر دیگر آن سوی پله درگیربودن که در پایان آقایی آمد لامپ راه پله را روشن کرد و به آن دیگری گفت آفرین خوب بود منظورش این بود که این یک نمایش بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شال نشان خیر و منفعت است و اینکه آن را گم کرده اید نشان بر خوبی ندارد و احتمالا ضرری را متحمل خواهید شد و اینکه سرتان پوشیده شده است نشان بر این است که شما مردم حرفی را بر شما نخواهند زد و مورد تهمت قرار نخواهید گرفت.
   سربلند و پیروز باشید.

 19. علی اسدی

  سلام
  مادر خانمم خواب دید که پدر مرحومش هدیه هایی برایش آورده از جمله شال و لباس بچه گانه که او شال مخمل نو و سیاه را از او گرفت و بدون اینکه بپوشش یا اینکه از نایلون در بیاورد ویا دست بهش بزنه از خواب بیدار شد
  میشه تعبیر این خواب را بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده امده است که بسیار خیر است و نشان از موقعیتی و خیری دارد که در اینده در انتظار شماست واین خواب هم برای ایشان به همین صورت خواهد بود و باید از بابت ان خوشحال باشید که تعبیری بسیار خیر دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 20. زهرا

  سلام.وقت خوش..
  دختری مجرد هستم..
  خواب دیدم توی مجلسی که یه میز طولانی کنار هم چیده بودند…و صندلیهای کنار هم….کلی دختر جوون نشسته بودند…دور میز
  بعد دو تا خانم سید….یکیشون غریبه بود و اون یکی یکی از اقواممون بود که ایشون با توجه به اینکه سنشون زیاده(۵۰) ولی متاسفانه هنوز مجرد هستند…
  با هم وارد مجلس شدند…بعد تمام دختر ها رو اون خانم سید غریبه که چادر مشکی هم سرش بود…یکی یکی برانداز کرد…
  همه رفتند و فقط موندیم من و دختری که کنار من نشسته بود….اون دختر چشای رنگی داشت و زیبا بود….
  بعد اون خانم سید دختر کناری من رو صورتشو گرفت توی دستش و اون رو بررسی کرد و نگاهش کرد…مثل توی فیلمها که میخوان برده بخرن….
  بعد هم به من فقط نگاه کرد….
  بعد خانم سید به اون خانم فامیلمون که اون هم سید بود گفت من اینو انتخاب(یعنی من رو انتخاب کرد)….بعد یه روسری مشکی با حاشیه سبز اوردن دادن به من…
  میشه لطفا تعبیرشو بگید..ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما حاجتی بر دل دارید که انشالله مورد اجابت قرار خواهد گرفت و روسری در خواب نشان بر نجابت و ابرو است که بر شما محفوظ خواهید ماند از زبان بد مردم .
   سربلند و پیروز باشید .

 21. زهرا

  سلام خسته نباشید. خواب میدیدم که خواهرم با مامانم اومدن خونه ما دیدم که خواهرم یه دستبند و دو تا النگوی طلا خریده و یدونه هم کفش که روکش طلا داشت و به من نشون میداد بعد به من گفت مامانم برا خواهر کوچیکم که جاریم هم میشه دو تا روسری خریده بعد من ناراحت شدم که چرا برای من نخریده و خواهر کوچیکم روسریارو آورد و

  به من گفت یکی رو وردار اون هی اصرار می‌کرد من قبول نمیکردم، میگفتم نه چرا برای خود من نخریده. و دیدم که دو تا روسری شده سه تا دو تا شبیه هم و یکی از اونها گرونتر. لطفا بگید تعبیرش چی میشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   برای تعبیر این خواب خدمت شما باید عرض کنم که در قسمت اول خواب اینکه ایشان را با کفشی از طلا دیده اید به این تعبیر میتواند باشد که ایشان اگر مجرد است شخصی بسیار نیکو برای ایشان گام خواهد گذاشت و اگر متاهل است همسر اییشان بسیار تغییری بر پایه ی خیر خواهد کرد و دست بند و النگو هم برای زن در خواب نشان از سعادت است.
   اما در قسمت دوم خواب در تعابیر امده است که به معنایی دیگر میتواند باشد و ان این است که در درون شما احتمالا حسادتی به ایشان وجود دارد و این خود دلیل دیدن این خواب بوده است و از طرفی هم برای شما نشانی از ان میتواند باشد که این امر بسیار غیر معقول است و اگر خیری به ایشان برسد به ما تعقب ان برای شما هم خواهد بود و این که بنده عرض کردم در درون ناخوداگاه شما به این معنا نیست که شما از ان اگاهی کامل دارید.
   سربلند و پیروز باشید

 22. رها

  سلام خسته نباشید.
  من اکثرا خواب قبولی در استخدام رو میبینم آیا تعبیرش این می تونه باشه که روزی قبول بشم. (البته سابق خواب می دیدم یا برا امتحان آماده نیستم یا قبول نشدم که قبول هم نمی شدم اما جدیدا خواب قبولی در استخدام رو میبینم.)
  ممنون از سایت خوبتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما از افکار شماست بدون شک که علته ان ترس است که قبلا ان را تجربه کرده اید و اینکه تلقین و تلاش میتواند به شما در امر قبول شدنتان کمک کند که خواب شما نتعبیرش خیر است و قبول شدن نشان بر پیروزی دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 23. رها

  سلام خسته نباشید
  دیشب خواب دیدم خونمون مهمون اومده و خالم داره پذیرایی می کنه همین که رسید به من، دید بشقاب ندارم، رفت یه بشقاب اورد که همون موقع برادرم که با هم روی مبل دونفره نشسته بودیم دو تا کاغذ شیرینی رولت خودش رو که خورده بود رو توی بشقاب من گذاشت گفتم چرا بشقاب منو کثیف کردی گفت بشقاب من کثیفه نخواستم دستم بهش بخوره.

  همون لحظه خالم با ظرفی اومد اولش فکر کردم آش هست اما نزدیک که شد دیدم یه چیز سفیدی مثل سوپ خامه ای هست. که پاشدم گفتم خاله تو چرا پذیرایی می کنی؟ رفتم آشپزخونه. با خودم گفتم مرد غریبه نیست که فقط پسر خالم(دوست پسرم) هست چرا روسری سر کردم همین که باز کردم دیدم شوهر دختر خالم نشسته و نگاه میکنه سریع روسری رو سر کردم.

  تو اینه رو نگاه کردم دیدم یقه لباسم شلخته هست یعنی دوتا بلوز رو هم پوشیده بودم و بد دیده میشد که همین موقع بیدار شدم .ممنون از سایت خوبتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبر خواب شما نشان از این دارد که شما شما در جمعی شرکت خواهید کرد که رفتارتان بسیار حائز اهمیت است برای افراد ان جلسه و اینکه باید به یک سری مسائل مذهبی اهمیت بیشتری بدهید که در امور شغلی و یا کاری برای شما تاثیر گذار است و اینکه شلختگی در خواب نشان از افکار پریشانی دارد که همراه شما است که باید روانتان را ارام کنید و به مسائل که به شخص خودتان است چه روحی و چه ظاهری بیشتر برسید و رسیدگی بیشتری انجام دهید .
   سربلند و پیروز باشید .

نظر خود را بیان کنید