مجله آلامتو

تعبیر خواب روبنده

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن روبنده در خواب چیست؟

تعبیر روبنده
اگر زن در خواب ببیند که روبنده دارد کاری در جهت حفظ حرمت زنانه خویش انجام می دهد.
روبنده مرد و شوهری است متعصب و سختگیر که پاس خانواده را دارد.
اگر ببینید که روبنده بسته اید شوهری آن چنان که گفته شد خواهید داشت.
روبنده برای مردان در خواب خوب نیست.

تعبیر خواب «روبنده» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «روبنده» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید