تعبیر خواب قمار

دیدن قمار در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن قمار در خواب چیست؟

تعبیر قمار
بیننده خواب اگر اهل قماربازی باشد خواب او هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار و اندیشه معمولی و روزانه او محسوب می شود.
حتی کسانی که گاه قمار بازی می کنند ممکن است در خواب قمار ببینند، در این صورت نیز خوابشان فاقد تعبیر است ولی آنها که اصلا اهل این کار نیستند چنانچه در خواب ببیننند قمار می کنند باید در بیداری مراقب اعمال و رفتار خویش باشند.
قمار نشانه دو چیز است.
اول ارتکاب گناه و دست زدن به اعمال خلاف قانون و دوم شروع ریسک کردن و به استقبال خطر رفتن.
بردن و باختن قمار در خواب هیچ تفاوتی در تعبیر به وجود نمی آورد زیرا نفس عمل مهم است نه برد و باخت.

☺ تعبیر خواب «قمار» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «قمار» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید