تعبیر خواب چلچراغ (لوستر)

دیدن چلچراغ (لوستر) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن چلچراغ (لوستر) در خواب چیست؟

تعبیر چلچراغ (لوستر)
دیدن چلچراغ یا لوستر در خواب خوب است به شرط آن که روشن باشد و چنان چه خاموش باشد حسرت است برای چیزهای از دست رفته یا آرزوهای چیزهایی است که تحصیل آنها دور از ذهن بیننده خواب قرار می گیرد.
پس دیدن چلچراغ در خواب نیکو است و به روشنایی و کامروایی تعبیر می شود بخصوص اگر چلچراغ را در بقعه یا زیارتگاه یا اعتاب مبارک روشن ببینید که تعبیر آن کامروایی در امور دنیا و آخرت است.

☺ تعبیر خواب «چلچراغ (لوستر)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «چلچراغ (لوستر)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


1 دیدگاه

  1. جمیله

    سلام !
    خواب دیدم که شسته بودم و برادرم وارد شد با یک چراغ یعنی لوستر و گل در گلدان ( درخت در گلدان) وبه من گفت که اینها در خانه من باشند واز آنها مراقبت کنم . تعبیر آن چیست ، ممنون

نظر خود را بیان کنید