تعبیر خواب گهواره

دیدن گهواره در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن گهواره در خواب چیست؟

تعبیر خواب گهواره

گهواره در خواب ما نشان معصومیت و بی گناهی و عفت و پاکی است.

اگر فرزند شیر خوار داشته باشید و گهواره در خواب ببینید تعبیری ندارد چرا که دنباله فکر و خیال روزانه شماست و با آن نوزاد ارتباط می یابد ولی اگر چنین بچه ای در خانه شما نباشد و شب هنگام گهواره در رویای خویش ببینید سمبل و اشاره ای است به پاکی و بی گناهی و معصومیت.

اگر زنی تازه ازدواج کرده گهواره به خواب بیند صاحب فرزند می شود.

اگر درباره کسی ظن بد دارید و در خواب ببینید او گهواره ای خریده مطمئن باشید ظن شما درست و صائب نیست و او بی گناه است.

اگر خودتان در خواب ببینید گهواره ای خریده اید موردی پیش می آید که مجبور می شوید بی گناهی خود را ثابت کنید.

اما در مورد گهواره یک مورد ناخوشایند نیز هست. اگر زن یا مردی پیر که مرض دشوار و دیر علاج دارد گهواره به خواب ببیند خوب نیست و خبر از پایان زندگی اوست

☺ تعبیر خواب «گهواره» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «گهواره» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید