تعبیر خواب قصر

دیدن قصر در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن قصر در خواب چیست؟

دیدن قصر پادشاهی در خواب به چه معناست

دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می آورد.

وقتی در خواب قصری با شکوه ببینید نشان آن است که آرزویی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه ای خویشتن را حقیر و کوچک می یابید و زمان وقوع این دگرگونی در شما از ده روز تجاوز نمی کند زیرا همان طور که در مقدمه نوشتم ذهن و ضمیر ما در خواب در گذشته آزادی کاری را دارد و زمان های دور را نیز از یادمان می گذراند ولی در آینده بیش از ده روز و در موارد نادر تا یکی دو ماه پیش نمی رود.

به ندرت یافت می شوند اشخاصی که ذهن آن ها در خواب زیاد پیش می رود و خواب هایی که می بینند یکی دو ماه بعد تعبیر می شود ولی این کلیت ندارد و نادر است.

پس اگر در خواب قصری دیدیم با توجه به موقعیتی که داریم یا آرزوی محال و بزرگ می کنیم یا احساس حقارت در ما به وجود می آید.

ورود به قصر آغاز است و خروج از قصر پایان.

با این تعریف اگر دیدید به قصری با شکوه و معمور و مجلل وارد می شوید تحول یاد شده می رود که اتفاق بیفتد اما اگر دیدید خارج می شوید موضوع پایان یافته تلقی می گردد.

چیزها و کسانی که درون قصر می بینید گویای واقعیت ها نیستند بل که معرف چیزها و کسانی هستند که خودتان می خواهید ببینید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پادشاه

☺ تعبیر خواب «قصر» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «قصر» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید