تعبیر خواب چغندر

دیدن چغندر در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن چغندر در خواب چیست؟

چغندر

معبران در مورد چغندر نوشته اند غم و اندوه است و بهتر اینست که خورده نشود و بیننده خواب آن را دور بیفکند. زیرا دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلاست….

چغندر در خواب دیدن غم و اندوه خفیفی دارد اما کلا بهره وری و سودیابی است.

چنانچه ببینید چغندر دارید یا از دکان خریده اید خواب شما می گوید نفعی به شما می رسد که در نتیجه موجب ملال و اندوه می گردد.

داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاری را فراهم می آورید که سودمند است و اندهبار. از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگین کند ولی از نظر مالی متمتع می گردید.

بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد اما چغندر پخته یا لبو مال مفت و ارزان است و پولی است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته از جایی به شما می رسد.

☺ تعبیر خواب «چغندر» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «چغندر» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


1 دیدگاه

  1. سیمین

    سلام خواب دیدم همکارم یه گونی پر چغندر سرکارمون آورده پرسیدم این همه چغندر واسه چیه گفتش برای من اورده لطفا تعبیرش کنید ممنون

نظر خود را بیان کنید