واژه برنامه سالانه و تقویم اجرایی برای مدیران مدارس واژه ای غریب و نامانوس نیست. آنها سالهاست که برنامه ریزی های خود را در قالب مستندات و به صورت چاپی مانند کتاب و جزوه در می آورند و برای کل سال به صورت هفتگی و ماهانه برنامه ریزی می کنند . برنامه ریزی آنها به برنامه سالانه و تقویم اجرایی معروف است. برنامه سالانه و تقویم اجرایی باعث می شود مدیران بتوانند در انجام وظایف و مسئولیت های خود دقیق تر باشند و بتوانند پروژه ها و اقداماتی را که برای انجام در طول سال در نظر می گیرند به بهترین شکل ممکن اجرایی کنند. حتی لازم به ذکر است که علاوه بر مدیران سایر پست های سازمانی نیز در سال های اخیر به نگارش برنامه سالانه و تقویم اجرایی روی آورده اند. از پست های سازمانی که علاوه بر مدیران برنامه سالانه و تقویم اجرایی می نویسند عبارتند از کلیه معاونین اعم از معاون آموزشی ، معاون پرورشی، معاون اجرایی ، معاون فناوری ، مربی بهداشت ، مربی پرورشی و مشاور مدارس. و این کار به این علت است که همه متوجه شده اند که با نگارش برنامه سالانه و تقویم اجرایی بهتر می توانند به ارائه راهکارها و اجرای به موقع آنها بپردازند.

نکته ای که قابل توجه است دستورالعمل هایی مثل طرح تدبیر است. طرح تدبیر به نوعی از نگارش برنامه سالانه گفته می شود که معمولا در مقطع دبستان تحت عنوان طرح تدبیر ابتدایی شناخته می شود. برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر فواید خاص خود را دارد . از جمله این فواید وجود فرم ارزشیابی مدیران از خود و سایر کارکنان است و فواید دیگر نیز با داشتن جدول ها و فرم های مختلف هویدا می گردد. در برنامه تدبیر ابتدایی برای هر کاری فرمی طراحی شده و به هر امری یک جدول کامل اختصاص داده شده است. طوری که مدیران محترم در مقطع ابتدایی به بهترین شکل ممکن می توانند به نگارش برنامه سالانه و تقویم اجرایی خود بر اساس طرح تدبیر بپردازند. نمونه طرح تدبیر دوره ابتدایی نشان می دهد که در سالهای اخیر این بهترین کاری بوده است که توانسته اند برای مدیران دبستان انجام دهند.

علاوه بر برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی نیز وجود دارد. تفاوت طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار با طرح تدبیر در این است که طرح تعالی در مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم اجرا می گردد ولی طرح تدبیر مخصوص دوره ابتدایی است. بازرسان در طرح تعالی بسیار ریز بینانه تر و پر رنگ تر فعالیت های مدیران را بررسی می کنند . طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار در سالهای اخیر دچار دگرگونی ها و ویرایش های زیادی شده است. در سال اول برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی شامل ده محور بود که نیاز به نوشتن طرح توجیهی داشت .در سال بعد نه محوره و بعد هشت محوره گردید. در سال تحصیلی اخیر نیز فعلا یازده محور شده که محور یازدهم مربوط به هنرستان است. مدیران با این موضوع کمی مشکل دارند. چرا که هر سال می بایست برنامه ها را دستکاری و از نو بنویسند.

معرفی منبعی قوی برای استفاده مدیران

با توجه به آنچه در باره برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر ابتدایی و برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار گفته شد ، مدیران مدارس به منبعی قوی در راستای برطرف نمودن نیاز خود احتیاج دارند . سایت بزرگ بانک فایل پژوهشی معلمان این نیاز را برطرف می نماید . در این سایت بهترین نمونه های طرح تدبیر و طرح تعالی موجود است. مدیران عزیز می توانند با مراجعه به این سایت کلیه نیاز های خود را در این راستا برطرف نمایند . و از فایل های موجود در این سایت استفاده کنند.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان