استخاره سوره یونس آیه 89

جواب استخاره صفحه 219

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:   انجام بده
  • نتیجه کلی:   خوب است با توکل بخدا اقدام کنید.
  • نتیجه ازدواج:   ان شاءالله که مبارک است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید و به حرف مردم توجه نکنید.
  • نتیجه معامله:   معامله ی خوبی است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید تا به حرام آلوده نشوید.
  • سوره:   یونس
  • آیه:   89

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره یونس آیه 89

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ


ترجمه: خدا فرمود: دعای شما مستجاب شد، پس هر دو استوار و پا برجا باشید و از راه مردم جاهل پیروی مکنید.