استخاره سوره یونس آیه 7

جواب استخاره صفحه 209

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    انجام نده
  • نتیجه کلی:    بد است اقدام نکنید که پشیمان خواهید شد.
  • نتیجه ازدواج:    در شان شما نیستند شما را از دین دور کرده و به حرام خواهند انداخت.
  • نتیجه معامله:    بحرام خواهید افتاد ترک کنید.
  • سوره:    یونس
  • آیه:    7

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره یونس آیه 7

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ


ترجمه: البته آنهایی که به لقاء ما دل نسبته و امیدوار نیستند و به زندگی پست دنیا دلخوش و دلبسته‌اند و آنهایی که از آیات و نشانه‌های ما غافلند.